Video – Ședința Ordinară a Consiliului Local Tecuci din 27 decembrie 2017

În data de 27 decembrie 2017, a treia zi de Crăciun, a avut loc Ședința Ordinară a Consiliului Local Tecuci.

S-au majorat taxe si impozite, au fost modificate criteriile de zonare, au fost introduse taxe de parcare, a fost înlocuita taxa de habitat, care cuprindea mai multe servicii cu una nou, cu o valoare mai mare, numită taxă de salubritate, au fost votate majorările salariale pentru angajații instituțiilor publice tecucene.

Pentru majorările de taxe și impozite au votat cei de la PSD + UNPR + Hulea Mitică care si-a schimbat din nou pozitia!

Ordinea de zi a ședinței Ordinare a Consiliului Local a fost următoarea (cu albastru materialele de la mapa):

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci. Vizualizati proiectul AICI
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de zonare şi încadrare a străzilor în Municipiul Tecuci în zone de impozitare. Vizualizati proiectul AICI
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018. Vizualizati proiectul  AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare din Municipiul Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice din Municipiul Tecuci care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare. Vizualizati proiectul  AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Tecuci în anul 2018. Vizualizati proiectul  AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în cursul anului 2018, în condiţiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Vizualizati proiectul  AICI
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1, nr.2 din H.C.L.nr.244/31.10.2017 privind tarifele ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activităţi din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de transport şi depozitare deşeuri municipale (menajere nepericuloase) ce va fi practicat de Societatea Rampa Rateş S.R.L. Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Reabilitare învelitoare Bloc A.N.L. Etapa I 4 tronsoane”. Vizualizati proiectul  AICI
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 12. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2018. Vizualizati proiectul  AICI
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin licitaţie publică a terenului  aflat în proprietatea privată a Municipiului Tecuci, str. Plt. Stoicescu, CF 10962.Vizualizati proiectul   AICI
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a concesionării prin licitaţie publică a unui teren, în suprafaţă de 1 mp, aparţinând domeniului public al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Ioan Ţau. Vizualizati proiectul  AICI
 15. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe termen limitat, Asociaţiei Columbofile ,,Porumbei Maraton” Galaţi a unui imobil aparţinând domeniului public al Municipiului Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 16. Proiect de hotărâre  privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, Aparatul Permanent de lucru al Consiliului Local şi serviciilor publice din subordinea Primarului Municipiului Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcţiile contractuale din cadrul instituţiilor de cultură subordonate Consiliului Local al Municipiului Tecuci. Vizualizati proiectul  AICI
 18. Informări, interpelări, petiții.
Scroll Up