UAT Tecuci – Concurs pentru obtinerea calitatii de administrator de imobile

UAT Tecuci – Concurs pentru obtinerea calitatii de administrator de imobile

ANUNT

U.A.T. Municipiul Tecuci organizeaza concurs in data de 05.10.2016, ora 13,00 in vederea obtinerii calitatii de administrator de imobile.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile de participare prevazute de art. 1 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 50 din data de 23.08.2016 privind Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea calitatii de administrator de imobile.

CONDITII DE PARTICIPARE:
La examenul pentru obtinerea calitatii de administrator de imobile, persoanele fizice care solocita inscrierea, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sa aiba cel putin studii medii finalizate cu diploma de bacalaureat.
2. Varsta peste 18 ani.
3. Sa aiba capacitate deplina de exercitiu.
4. Sa aiba domiciliul pe raza U.A.T. Municipiul Tecuci.
5. Sa nu fi fost condamnata definitiv.

EXAMENUL IN VEDEREA OBTINERII CALITATIl DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE SE DESFASOARA CONFORM URMATORULUI CALENDAR:
1. 09.09.2016 – aducerea la cunostinta publica a conditiilor de participare la examen;
2. 30.09.2016, ora 15.00 – termen limita de depunere dosar candidati;
3. 30.09.2016, ora 16.00 – verificarea si validarea dosarelor depuse de candidati;
4. 05.10.2016, ora 13.00 – sustinerea probei scrise;
5. 05.10.2016, ora 16.00 – afisarea rezultatelor probei scrise;
6. 06.10.2016, ora 16.00 – depunerea contestatiilor la proba scrisa;
7. 07.10.2016, ora 16.00 – afisarea rezultatelor dupa contestatii;
8. 10.10.2016, ora 10.00 – sustinerea probei interviu;
9. 10.10.2016, ora 16.00 – afisare rezultate proba interviu;
10.11.10.2016, ora 16.00 – depunerea contestatiilor la proba interviu;
11.12.10.2016, ora 16.00 – afisarea rezultatelor dupa contestatii (finale).

DOSARUL DE EXAMEN CONTINE IN MOD OBLIGATORIU:
1. cererea tip de inscriere;
2. curriculum vitae in model european;
3. act de identitate B.l. / C.l. – original si copie xerox;
4. actele de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie, act de divert, daca este cazul), original si copie xerox;
5. actele de studii (minimum diploma de bacalaureat), original si copie xerox;
6. carte de munca – original si copie xerox;
7. certificatul de cazier judiciar, in original si in termen de valabilitate;
8. declaratie pe proprie raspundere cu urmatorul continut: „Cunoscand prevederile art. 326 din Noul Cod penal declar faptul ca nu am suferit nici 0 condamnare care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare”, in original;
9. adeverinta medicala eliberata de medicul de familie cu specificatia ” clinic sanatos”, in original;
10. recomandare din partea presedintelui sau al comitetului executiv al Asociatiei de proprietari (valabila pentru persoanele care sunt in conducerea asociatiei de proprietari sau angajate);
11. Dosar cu sina,

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane si a Functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tecuci.

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul in vederea obtinerii calitatii de administrator de imobile:

1. Legea nr. 230/2007 – privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.
2. Hotararea Guvemului nr. 1588/2007 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007.
3. Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 196912007, ANEXA 2 – Reglementari contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla.

Anuntul se afla in forma originala AICI

Scroll Up