Tecuciul a devenit un loc extraordinar, cu ședințe extraordinare

Să vedem ce este atât de extraordinar, din nou, pentru că a fost convocată o ședință extraordinară. Dar întâi, să vedem ce spune noul Cod administrativ, în legătură cu acest tip de convocare: se face „în caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale”. Și pentru că e vineri, iar la Primăria Tecuci e program scurt, ședința va avea loc din nou de la ora 14.00.

În data de 11.10.2019, ora 1400, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 2 la H.C.L. nr. 130/03.07.2018 de aprobare a indicatorilor economici pentru obiectivul ,,Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice – Sediul Primăriei Tecuci, Județul Galați”. Descarcă documentul de  AICI
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 2 și Art. 3 din H.C.L. nr. 131/03.07.2018, privind aprobarea proiectului ,,Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Sediul Primăriei Tecuci, Judeţul Galaţi” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3.1.B. Descarcă documentul de AICI
  3. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare indicatori economici ai investiţiei ,,Modernizare străzi în Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi, Etapa I”, după încheierea contractelor de achiziţie publică, pe surse de finanţare. Descarcă documentul de AICI

Scroll Up