Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, organizeaza concurs pentru consilier juridic

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, organizeaza concurs, in conformitate cu prevederile H.G nr. 497/2010, HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (HG 427/20 15) si a aprobarii Primariei Mun. Tecuci nr. 73751R1PJ din 06.09.2016 in vederea ocuparii postului vacant de consilier juridic.

1. in data de 27.09.2016, ora 11.00, la sediul unitatii din str. Costache Conachi, nr. 35, Tecuci, la Sala de Consiliu
– proba scrisa (eliminatorie) – subiecte din bibliografia pentru concurs;
– contestatiile pentru proba scrisa se depun la secretariatul unitatii pana pe data de 29.09.2016, ora 15.00.
2. in data de 03.10.2016, ora 10.00, la sediul unitatii din str. Costache Conachi, nr. 35, Tecuci, la Sala de Consiliu
– proba practicii/interviul
– contestatiile pentru proba scrisa se depun la secretariatul unitatii pana pe data de 05.10.2016, ora 14.00.

Rezultatele finale se vor afisa la data de 06.10.2016, ora 12,00.
Conditii de participare la concurs:
– studii juridice de lunga durata;
– experienta în domeniu minim 3 ani si 6 luni.
Dosarele de participare la concurs se vor depune la Biroul R.U.N.O.S. al unitatii pana pe data de 21.09.2016, inclusiv, de luni panii vineri, in zilele lucratoare, intre orele 10.00 – 14.00.

Dosarele de participare la concurs, pentru functia de consilier juridic, vor cuprinde urmatoarele acte:
– cerere tip de participare la concurs, care se elibereaza de la unitate;
– copie dupa actul de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie (dupa caz);
–  copiile diplomelor de studii (bacalaureat si diploma de absolvire a Facultatii de Drept) si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari (dupa caz) ;
– copia cametului de munca sau, dupa caz, 0 adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
– cazier judiciar;
– adeverinta care sa ateste stare a de sanatate corespunzatoare;
– copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca (unde este cazul);
– aviz psihologic;
– alte inscrisuri din care sa rezulte experienta profesionala a candidatului;
– taxa de participare la concurs 50 lei – se achita la casieria unitatii.

Actele vor fi prezentate in dosar de plastic care poate fi prins in biblioraft, in ordinea enumerata mai sus.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale in vederea verificarii conformitatii acestora. sau in copii legalizate.
Pentru cheltuielile de personal aferente acestui post scos la concurs exista finantare prevazuta in bugetul aprobat si in vigoare al institutiei.

RELATII SUPLIMENTARE LA TELEFON 0236/811608

Anuntul se afla publicat AICI

 

Scroll Up