Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci – concurs sofer II, POST temporar vacant

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci, organizeaza concurs, In conformitate cu prevederile H.G nr. 497/2010, HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (HG 427/2015) si a aprobarii Primariei Mun. Tecuci nr. 7988/R/PJ din 07.09.2016:
In vederea ocuparii postului de (sofer II), POST  temporar vacant – pana la data de 08.08.2018 sau pana la revenirea pe post a titularului de post1. in data de 27.09.2016, ora 11.00, la sediul unitatii din str. Costache Conachi, nr. 3), Tecuci, la Sala de Consiliu
– proba scrisa (eliminatorie) – subiecte din bibliografia pentru concurs;
– contestatiile pentru proba scrisa se depun la secretariatul unitatii pana pe data de 29.09.2016, ora 15.00.
2. in data de 03.10.2016, ora 10.00, la sediul unitatii din str. Costache Conachi, nr. 35, Tecuci, la Sala de Consiliu
– proba practicii/interviul
– contestatiile pentru proba practica se depun la secretariatul unitatii pana pe data de 05.10.2016, ora 14.00.
Rezultatele finale se vor afisa la data de 06.10.2016, ora 12,00.

Conditii de participare la concurs:
– minim 3 ani vechime in activitate ca sofer;
– permis de conducere pentru sofer profesionist (categ. B si C)

Dosarele de participare la concurs se vor depune la Biroul R.U.N.D.S. al unitatii pana pe data de 21.09.2016, inclusiv, de luni pana vineri, in zilele lucratoare, intre orele 10.00 – 14.00.
Dosarele de participare la concurs, pentru functia de sofer, vor cuprinde urmatoarele acte:
– cerere tip de participare la concurs, care se elibereaza de la unitate;
–  copie dupa actul de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie (dupa caz);
– copiile diplomelor de studii
– copia permisului de conducere;
– copia carnetului de munca sau, dupa caz, 0 adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
–  cazier judiciar;
– adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
– copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de munca (unde este cazul);
– aviz psihologic;
– alte inscrisuri din care sa rezulte experienta profesionala a candidatului:
– taxa de participare la concurs 50 lei se achita la casieria unitatii.
Actele vor fi prezentate in dosar de plastic care poate fi prins in biblioraft, in ordinea enumerata mai sus.
Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, in vederea verificiarii conformitatii acestora, sau in copii legalizate.
Pentru cheltuielile de personal aferente acestui post scos la concurs exista finantare prevazuta in bugetul aprobat si in vigoare al institutiei.
RELATII SUPLIMENTARE LA TELEFON 0236/811608

Anuntul este publicat AICI

 

Scroll Up