Ședința Ordinară a Consiliului Local Tecuci – în data de 8 decembrie 2014

Ședința Ordinară a Consiliului Local Tecuci – în data de 8 decembrie 2014

În data de 8 Decembrie, de la orele 15.00 este convocată Ședința Consiliului Local Tecuci, în sala de ședințe a Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Tecuci

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2014.

2. Proiect de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe existente în patrimoniul UAT Municipiul Tecuci în anul 2014.

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil  aparținând domeniului public al municipiului Tecuci către SC FDEEE Electrica Distribuție Muntenia Nord – Sucursala Galați în vederea amplasării unui post de transformare în anvelopa beton PTAB și linie electrică subterană.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 19.03.2013 cu privire la transmiterea în administrare a unui spațiu cu altă destinație, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Tecuci.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor și spațiilor cu altă destinație decât locuință, proprietatea UAT Tecuci.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a concesionării directe a unui teren situat în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 56, aparținând domeniului public al municipiului Tecuci.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea U.A.T Tecuci.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii și ordinea de repartizare a locuințelor rămase vacante.

9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-lui Dascălu lonică, consilier superior în cadrul Serviciului Buget – Contabilitate din Aparatul de specialitate al Primarului, în vederea acordării vizei CFP pentru operațiunile efectuate de Societatea Zone Verzi Tec SRL Tecuci.

10. Proiect de hotărare privind împuternicirea d-lui Dascălu lonică, consilier superior în cadrul Serviciului Buget contabilitate din Aparatul de specialitate al Primarului, în vederea acordării vizei CFP pentru operațiunile efectuate de Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci.

11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-lui Dascălu lonică, consilier superior în cadrul Serviciului Buget Contabilitate din Aparatul de specialitate al Primarului, in vederea acordării vizei CFP pentru operațiunile efectuate de Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci.

12. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-lui Dascălu lonică, consilier superior în cadrul Serviciului Buget contabilitate din Aparatul de specialitate al Primarului, în vederea acordării vizei CFP pentru operațiunile efectuate de Societatea Egroup Tec SRL Tecuci.

13. Proiect de hotărâre privind împuternieirea d-lui Dascălu Ionică, consilier superior în cadrul Serviciului Buget contabilitate din Aparatul de specialitate al Primarului, în vederea acordării vizei CFP pentru operatiunile efectuate de Societatea Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci.

14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-lui Dascălu lonică,  consilier superior în cadrul Serviciului Buget Contabilitate din Aparatul de specialitate al Primarului în vederea acordării vizei CFP pentru operatiunile efetuate de Societatea Zooland Tec SRL Tecuci.

15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-lui Dascălu lonică,  consilier superior în cadrul Serviciului Buget contabilitate din Aparatul de specialitate al Primarului, în vederea acordarii vizei CFP pentru operațiunile efetuate de Societatea Rampa Rateș SRL Tecuci.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de Societatea Zone Verzi Tec SRL Tecuci pentru lucrări de administrarea și întreținerea spațiilor și zonelor verzi din Municipiul Tecuci.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor prestate de către  Societatea Zooland Tec SRL Tecuci.

18. Proiect de hotărâre privind stabilrea tarifelor pentru serviciile prestate de către Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci.

19. Proiect de hotărare privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 96 din 30.05.2013 și contractul de concesiune nr. 1610/PJ/ 04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la Societatea Zone Verzi Tec SRL Tecuci.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 la Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 la Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci.

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat și modificarea listei de investiții pe anul 2014.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării investițiilor din lista prioritară  de investiții, completare etapa 2007 – 2013 pentru proiectul „Investiții pentru exploatarea și întreținerea sistemelor de apă și canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului  Regional Societatea Apa Canal SA Galați – finanțat prin POS Mediu 2007-2013″.

– Informare ca urmare a misiunii de audit a Curții de conturi, efectuată la S.C. Piețe Prest Zone Verzi SA Tecuci, cu tema „Controlul situației, evoluției și modul de administrare a patrimoniului public și privat al unităților  administrative – teritoriale de societăți comerciale eu capital integral sau majoritar al unităților administrative – teritoriale”.

– Prezentare raport anual asupra calității educației de către directorul Colegiului Național „Calistrat Hogaș”.

Ordinea de zi a fost completată în data de 05 Decembrie cu următoarele proiecte și o informare:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 25/10.02.2014 privind aprobare tarife practicate de Societatea Pieţe Prest Tec SRL pentru prestarea de servicii privind sistemele de securizare, incluzând servicii de dispecerat şi servicii de monitorizare video, pe anul 2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului de funcţii pentru Societatea Ecoprest Tec SRL Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 221 din 30.10.2014, referitor la programul de activităţi culturale al municipiului Tecuci, aferent anului 2014.

4. Proiect de hotărâre privind trecerea amenzilor cu o vechime mai mare de 5 ani într-o bază separată, extrabalanţier şi urmărirea acestora pe o perioadă de 3 ani.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – U.M. 01589 – strada Gheorghe Petraşcu, Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi.

– Informare ca urmare a misiunii Curţii de conturi, efectuată la Poliţia Locală Tecuci cu privire la Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 70/04.10.2013 (Raport de follow-up) înregistrat la entitatea verificată sub nr. 2413/31.10.2014 şi Decizia de prelungire a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 70/04.10.2013, înregistrată la Camera de Conturi a judeţului Galaţi sub nr. 2292/24.11.2014, emisă ca urmare a acţiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 70/04.10.2014, acţiune efectuată la Poliţia Locală a Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, în perioada 22.09-31.10.2014.

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll Up