Ședință Ordinară a Consiliului Local Tecuci în data de 29 noiembrie

În data de 29.11.2019, ora 16 00 are loc şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019. Descarca documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. Tecuci. Descarca documentul de AICI
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 130/27.10.2016 privind Organizarea structurii de intervenție în situații de urgență cu echipe din cadrul Primăriei Municipiului Tecuci și echipe ale operatorilor economici din subordinea Consiliului Local Tecuci, cu modificările și completările ulterioare. Descarca documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tecuci, în vederea casării și valorificării. Descarca documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 9,5 mp de teren situat în Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru locuințele ANL1 situate în Tecuci, str. Cpt. Gheorghe Decuseară nr.14. Descarca Documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unui imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci situat în str. Aleea Furceni, nr.8. Descarca documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere pentru un teren cu altă destinație decât locuință, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. Descarca documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită ”Clubului Sportiv Școlar” Tecuci a unui imobil situat în Tecuci, Str. Aleea Ștrandului – Parc ”Regina Elisabeta” . Descarca documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor supleanți în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal ANTON CINCU din Tecuci. Descarca documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local Tecuci pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2019 -februarie 2020). Descarca documentul de AICI
 12. Informări, interpelări, petiții.
Scroll Up