Sedinta-ordinara-a-Consiliului-Local-Tecuci

Ședința Ordinară a Consiliului Local Tecuci în data de 28.10.2019, ora 16.00

În data de 28 octombrie, de la ora 16.00, va avea loc Ședința ordinară a Consiliului Local Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66 având pe ordinea de zi următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul al III-lea din 2019.
  Descarcă documentul de  AICI
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tecuci, pe anul 2019.
  Descarcă documentul de  AICI
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 55/13.05.2019 privind aprobarea Programului de activități culturale al Municipiului Tecuci, aferent anului 2019, cu modificările și completările ulterioare.
  Descarcă documentul de  AICI
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Local de Evidența Persoanelor Tecuci.
  Descarcă documentul de AICI
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Tecuci, pentru anul şcolar 2019-2020. Descarcă documentul de AICI
 6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la încheierea unui contract de sponsorizare între S.C. Furtuntec S.R.L. și Spitalul Municipal ”Anton Cincu” Tecuci, având ca obiect lucrări de reparații, igienizare și dotare, destinate Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci.
  Descarcă documentul de AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Parohia Sfântul Ilie, pentru susţinerea obiectivului ”Reparații interioare și instalație electrică”.
  Descarcă documentul de AICI
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 85/19.08.2019, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – ”Construire bază sportivă TIP 1, Str.1 Decembrie 1918, nr.26 B, Municipiul Tecuci, Județul Galați”.
  Descarcă documentul de AICI
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.5 la Contractul de delegare a gestiunii activităților Serviciului Public de Salubrizare nr. 35960/30.06.2017, aprobat prin H.C.L. nr. 96/15.05.2017, încheiat cu Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.
  Descarcă documentul de AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 2130 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.
  Descarcă documentul de AICI
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită și a dreptului de uz și servitute către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. S.D.E.E. Galați, pentru o suprafață de 297,10 mp de teren situat în Municipiul Tecuci.
  Descarcă documentul de AICI
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafețe de teren de 275 mp din domeniul privat al Municipiului Tecuci, situat în strada Ioniță Hrisanti, nr.8. Descarcă documentul de AICI
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea Serviciului de transport public local pe raza Municipiului Tecuci și a Caietului de sarcini al Serviciului de transport public local prin curse regulate.
  Descarcă documentul de AICI
 14. Informări, interpelări, petiții.
 1.   Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 56573/01.10.2019  a S.P.C.L.E.P Tecuci, privind analiza activităţii pe trimestrul III 2019 și planul de activitate pe trimestrul IV – 2019.
 2.   Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 57293/04.10.2019 a Societăţii Pieţe Prest Tec S.R.L. Tecuci privind încasările efectuate în urma evenimentului anual ”Iarmaroc Moldovenesc” – 2019.
 3.   Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 58892/11.10.2019 a Companiei de Utilităţi Publice S.R.L. Tecuci privind modul de intervenţie a activităţii legate de deszăpezire la nivelul Municipiului Tecuci, pentru perioada de iarnă 2019-2020.

Scroll Up