Ședință Ordinară a Consiliului Local Tecuci în data de 27.09.2018, ora 16.00

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de  27.09.2018, ora16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018. Vizualizati documentul AICI

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul  AICI

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.1 și nr.2 din H.C.L. nr.128/28.06.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul AICI

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.137/29.06.2017 privind normativele proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ale U.A.T. Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 180/13.08.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare grădiniță cu program prelungit nr.17, Tecuci, Județul Galați”. Vizualizati documentul AICI

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: ”Anticorupție, integritate, promovarea eticii – AIPE, cod SIPOCA 419/ cod MySMIS 118013 ” și a cheltuielilor legate de proiect. Vizualizati documentul AICI

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren situat în str.1 Decembrie 1918 nr. 30C din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. Vizualizati documentul AICI

 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren situată în Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.30C, aparținând domeniului privat al municipiului. Vizualizati documentul AICI

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Mircea Eliade nr.24 B. Vizualizati documentul AICI

 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului maxim de autorizații pentru transportul public de persoane în regim de taxi în Municipiul Tecuci. Vizualizati documentul AICI

12. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TECUCI ”domnului comandor (în rezervă) CHIȘ GHEORGHE DOREL. Vizualizati documentul AICI

 

  1. Informări, interpelări, petiții. 

        – Informare privind Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 69623/10.08.2018 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 24/17.08.2015 a Camerei de Conturi Galați la U.A.T. Municipiul Tecuci.

        – Informare privind Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 8023/14.08.2018 și Decizia nr. 99/2014/6/31.08.2018 a Camerei de Conturi Galați la Spitalul Municipal ”Anton Cincu” Tecuci.

       – Informare privind Decizia nr.2/2016/3/16.08.2018 și Raportul de follow-up nr.11/17.07.2018 a Camerei de Conturi Galați la Societatea Zooland Tec S.R.L. Tecuci

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 27.09.2018, orele 16 00,  în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte de hotărâri :

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de mandat a domnului Voinea Ionuț din funcția de Administrator/Director General al Companiei de Utilități Publice Tecuci S.R.L., prin renunțarea la mandat. Vizualizati documentul AICI
  2. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea contractului de mandat a doamnei Bostan Carleta Daniela din funcția de director executiv al Societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci. Vizualizati documentul AICI
  3. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea doamnei BOSTAN DANIELA-CARLETA în funcția de director general al Companiei de Utilități Publice Tecuci S.R.L. Vizualizati documentul AICI

Proiecte din Ședința Consiliului Local Tecuci care #NU au trecut la vot:

– Proiectul 5 – Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.137/29.06.2017 privind normativele proprii de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ale U.A.T. Municipiul Tecuci.

– Proiectul 6 – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 180/13.08.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare grădiniță cu program prelungit nr.17, Tecuci, Județul Galați”. – Aici consilierii locali #PNL, ALDE si PMP au avut un punct de vedere comun, pentru că s-ar dori construcția unei Grădinițe noi, nu reabilitare cu 2.745.000 lei, echivalentul a 588.831 Euro!!!

– Proiect 8 – Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren situat în str.1 Decembrie 1918 nr. 30C din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia. – Aceeași consilieri au avut un punct comun, respectiv acela că nu sunt deloc împotriva inițiativei private, doar că zona este mult prea aglomerată, fiind probleme cu parcările, și trebuie clarificate regulile de urbanism, pentru că nu trebuie să ne întoarcem în trecut, atunci când răsăreau chioșcurile peste noapte, fiecare diferit ca forma si culoare de celălalt.

– Proiectul 9 a fost retras deoarece avea legătură cu nr. 8

– Proiectul nr. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun imobil (teren), aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci, situat în Municipiul Tecuci, str. Mircea Eliade nr.24 B.

Scroll Up