Ședință Ordinară a Consiliului Local Tecuci în data de 25.04.2019, ora 16.30

În data de 25 aprilie 2019, de la ora 16.30, se convoacă Ședința Ordinară a Consiliului Local Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, având următoarele proiecte pe ordinea de zi și documente anexate – Expuneri de motive, Rapoarte de specialitate, etc

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul I, al anului2019. Descarca documentul de AICI
 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018. Descarca documentul de AICI

 • 3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei. Descarca documentul de AICI
 • 4. Proiect de hotărâre privind actualizare P.U.Z aprobat cu H.C.L. nr.254/2014- P.U.Z. fosta U.M. 01589 – strada Gheorghe Petrașcu, Municipiul Tecuci.

 • 5. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil făcută de Patrichi Roxana-Irina și inventarierea acestuia în domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci.
 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea protocoalelor de predare-primire a locuințelor încheiate între Municipiul Tecuci și Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci.

 • 7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local în vederea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al U.A.T. Municipiul Tecuci, aflat în administrarea Spitalului Municipal ”Anton Cincu”.
 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.5 la H.C.L. nr.96 din 15.05.2017 privind darea în administrare a Serviciului de administrare prin gestiune directă către Societatea Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L., aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță Serviciului de Salubrizare.

 • 9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Tecuci a unui autoturism DACIA DOKER 1,5 75 cp.
 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui bun mobil – Dacia Logan, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci.
 • 11. Proiect de hotărâre privind acordarea a 300 de metri pătrați de teren, în folosință gratuită, tinerilor care doresc să-și construiască locuințe, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003.

    12.Informări, interpelări, petiții.

 – Adresele nr.1364/2018/25.03.2019 și nr.2969/2018/25.03.2019 a Camerei de Conturi Galați, înregistrate la sediul U.A.T. Tecuci sub nr.19964 și 19965/ 28.03.2019, precum și Raportul de follow-up nr. 12350/28.02.2019 și nr.12348/28.02.2019 (transmise Consiliului Local în data de 29.03.2019).

  – Adresa nr.65/09.04.2019 – prevederile art.9.5 din contractul de prestări servicii nr.4937/14.05.2018 pentru implementarea proiectului Școala Prietena Ta, consultant manager ZANFIR FLORIN IOAN P.F.A.

 – Adresa nr.21009 din 02.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tecuci privind analiza evaluării activităților desfășurate pe trimestrele I și II -2019.


Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll Up