Ședință Ordinară a Consiliului Local Tecuci în data de 21.12.2018 ora 10.00

Se convoacă Ședință Ordinară a Consiliului Local Tecuci, în data de 21 Decembrie 2018, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI S.R.L.
Vizualizati documentul AICI

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi S.R.L. Tecuci.
Vizualizati documentul  AICI

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea PIEȚE PREST TEC S.R.L. TECUCI.
Vizualizati documentul AICI

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 5.000.000 lei pentru o perioadă de 6 ani. Vizualizati documentul AICI

5. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei locale de ordine publică.
Vizualizati documentul AICI

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de sprijinire a Școlii Gimnaziale ”Constantin Păunescu” Tecuci în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la școală, până la sfârșitul anului 2019.
Vizualizati documentul AICI

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.5 , Capitolul 2 din Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCL nr. 258/29.12.2014. 
Vizualizati documentul AICI

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tecuci și al Aparatului Permanent de Lucru al Consiliului Local.
Vizualizati documentul AICI

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcții publice și contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului, Aparatului permanent de lucru al Consiliului local și serviciile publice din subordinea primarului municipiului Tecuci. 
Vizualizati documentul AICI

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE Tecuci S.R.L., precum și aprobarea Grilei de salarizare a personalului societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE Tecuci S.R.L.
Vizualizat documentul AICI

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci, precum și aprobarea Grilei de salarizare a personalului societății PIEȚE PREST TEC S.R.L. Tecuci.
Vizualizati documentul AICI

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a personalului societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci.
Vizualizati documentul AICI

13. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele contabile ale Soc. Compania de Utilități Publice Tecuci SRL a unor debitori, persoane fizice și persoane juridice, declarați insolvabili de executorul judecătoresc.
Vizualizati documentul AICI

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea densităților pe fracții de deșeuri colectate de Soc. Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.
Vizualizati documentul AICI

15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 167/27.09.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.
Vizualizati documentul AICI

16. Proiect de hotărâre privind închirierea terenului arabil aflat în proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci în anul 2019.
Vizualizati documentul AICI

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Vizualizati documentul AICI

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcție, în vederea valorificării și casării, a unor bunuri care aparțin domeniului privat al Municipiului Tecuci.
Vizualizati documentul AICI

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019. 
Vizualizati documentul AICI

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice din Municipiul Tecuci care refuză să încheie contract de prestări servicii cu operatorul serviciului de salubrizare. 
Vizualizati documentul AICI

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci, precum și desemnarea membrilor Consiliului Local Tecuci în comisia de evaluare și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluarea anuală a managerului instituției publice de cultură – Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu” Tecuci – subordonat Consiliului Local Tecuci.
Vizualizati documentul AICI

22. Întrebări, interpelări, petiții.

 • Erata la PH NR.9 proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcții publice și contractuale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului, Aparatului permanent de lucru al Consiliului local și serviciile publice din subordinea primarului municipiului Tecuci . Vizualizati documentul AICI
 • Erata la PH NR.10  proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE Tecuci S.R.L., precum și aprobarea Grilei de salarizare a personalului societății COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE Tecuci S.R.L. Vizualizati documentul AICI
 •  Erata la PH NR 12   proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a personalului societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci  .Vizualizati documentul AICI    

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 21.12.2018, orele 10 00,  în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte de hotărâre :

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci și modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2018.
  Vizualizati documentul AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Tecuci.
  Vizualizati documentul AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.
  Vizualizati documentul AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință convenabilă în anul 2019.
  Vizualizati documentul AICI

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll Up