Ședința Ordinară a Consiliului Local Tecuci în data de 10 august 2014

Se convoacă Ședința Ordinară a Consiliului Local Tecuci în data de 10 august 2014, începând cu orele 11.00, în sala de şedinţe a Unității Administrativ Teritoriale, prin dispoziţia Primarului nr. 1473 din 05.08.2014.  Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de mulţumire adresată d-nei profesor  Ciocănel Adriana pentru activitatea desfăşurată ca director al Colegiului Naţional Calistrat Hogaş.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de mulţumire adresată d-nei profesor  Ifrim Mariana pentru activitatea desfăşurată ca director adjunct al Colegiului Naţional ,,Calistrat Hogaş’’.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de mulţumire adresată d-nei profesor  Andronache Mihaela pentru activitatea desfăşurată ca director adjunct al Colegiului Naţional de Agricultură şi Economie.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de mulţumire adresată d-nei profesor  Botez Lăcrămioara pentru activitatea desfăşurată ca director al Liceului Tehnologic ,,Elena Caragiani’’.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de mulţumire adresată d-nei profesor  Matei Maria pentru activitatea desfăşurată ca director al Grădiniţei nr. 2 Prichindel.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de mulţumire adresată d-nei profesor  Călianu Marcela pentru activitatea desfăşurată ca director al Şcolii Gimnaziale ,,Iorgu Iordan’’.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de mulţumire adresată d-nei profesor  Postea Maria pentru activitatea desfăşurată ca director al Şcolii Gimnaziale ,,Elena Doamna’’.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de mulţumire adresată d-nei profesor  Şipoteanu Elena pentru activitatea desfăşurată ca director al Şcolii Gimnaziale ,,Nicolae Bălcescu’’.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de mulţumire adresată d-nei profesor  Gogu Luminiţa pentru activitatea desfăşurată ca director al Şcolii Gimnaziale ,,Anghel Rugină’’.

10. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al UAT Municipiul Tecuci a suprafeţei de 2365,20 mp situată în str. 1 Decembrie 1918, nr. 109 bis.
Documente aici

11. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unei construcţii în suprafaţă de 119 mp şi teren aferent de 900 mp, situate în Tecuci, str. Gh. Petraşcu, nr. 64-66.
Documente aici

12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local în vederea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al UAT Municipiul Tecuci, aflat în administrarea unităţii de învăţământ ,,Iorgu Iordan’’.
Documente aici

13.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Tecuci a imobilului din Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, zona Parc Central, C6.
Documente aici

14. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Muzeului din Municipiul Tecuci , din ,,Muzeul Mixt Tecuci’’ în ,,Muzeul de Istorie Teodor Cincu Tecuci’’.
Documente aici

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat a UAT Municipiul Tecuci pe trimestrul II 2014.
Documente aici.

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii .

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 la Societatea Cimitirul Eternitatea SRL Tecuci.
Documente aici

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 la Societatea Pieţe Prest Tec SRL Tecuci.
Documente aici

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare Piaţă Zona Industrială’’ Societatea Pieţe Prest Tec SRL Tecuci.
Documente aici

20. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 16004/ PJ/04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci şi Societatea Pieţe Prest Tec SRL Tecuci.
Documente aici

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru prestare servicii cu autovehiculul utilizare specială Unimog U400 dotat cu accesorii cu operator practicate de Societatea Zone Verzi Tec SRL Tecuci.
Documente aici

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea racordării la sistemul de distribuţie gaze naturale a imobilului din str. 1 Decembrie 1918, nr. 73, C6 şi încheierea contractului de cofinanţare a acesteia.
Documente aici

Sursa: Tecuceanul.ro

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll Up