Ședință Ordinară a Consiliului Local Tecuci convocată în data de 31 ianuarie, de la ora 16.00

La data publicării acestei convocări, actuala administrație nu a mai binevoit să publice și documentele ce stau la baza proiectelor de hotărâre!

Consiliul Local Tecuci este convocat în Ședință Ordinară în data de 31 ianuarie 2019, de la ora 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Buliga Bogdan.
  Vizualizați documentul AICI
 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Popa Niculae.
  Vizualizați documentul AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2018.
  Vizualizați documentul AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării art.2 și art.3 din H.C.L. nr.202 din 31.10.2018 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Tecuci în Adunarea Generală la Societatea CALORGAL S.A. Galați și în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru servicii de producere, transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat – Serviciul Regional de Termoficare Galați.
  Vizualizați documentul AICI
 5.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr.1,2,4 și 8 din H.C.L. nr.66/29.03.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi S.R.L. Tecuci.
  Vizualizați documentul  AICI
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.1 din H.C.L. 252/21.12.2018 și anexei nr.2 din H.C.L. nr.167/27.09.2018, cu privire la aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilități Publice S.R.L. Tecuci.
  Vizualizați documentul AICI
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor în Județul Galați.
  Vizualizați documentul AICI
 8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Judecătoriei Tecuci a unui imobil.
  Vizualizați documentul AICI
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractelor de delegare a gestiunii traseelor de transport public local prin curse regulate în Municipiul Tecuci, încheiate la data de 11.02.2010. 
  Vizualizați documentul AICI
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de sponsorizare cu S.C. Furtuntec S.R.L. Tecuci având ca obiect lucrări de reparații, igienizare și dotare, în cadrul Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal ”Anton Cincu” Tecuci.
  Vizualizați documentul AICI

 Informări, interpelări, petiții.

 • Adresa nr.2447/14.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci privind raportul asupra activității asistenților personali pe semestrul II al anului 2018.
 • Adresa nr.3172/17.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci privind raportul asupra activității Directorului Societății Piețe Prest Tec S.R.L, privind activitatea desfășurată în perioada 01.01.2018-31.12.2018.
 • Adresa nr.4161/22.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci privind raportul de activitate a Directorului General al Societății Administrarea Cimitirelor Si a Spațiilor Verzi  R.L, Tecuci pentru activitatea din perioada: 01.04.2018-31.12.2018.
 • Adresa nr.4162/22.01.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci privind raportul de activitate a Directorului Executiv al Societății Administrarea Cimitirelor Si a Spațiilor Verzi  R.L, Tecuci pentru activitatea din perioada: 15.10.2018-31.12.2018.

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll Up