Ședința Ordinară a Consiliului Local Tecuci – 30 iulie 2015

Consiliul Local Tecuci este convocat în data de 30 iulie 2015 în ședință ordinară, în sala de ședințe a Unității Administrativ Teritoriale Tecuci de la ora 16.

Convocarea se face conform Dispoziției Primarului nr. 915/24 iulie 2015, iar pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 97 din 30.05.2013 și a Contractului de concesiune nr. 1612/PJ/2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea Cimitirul Eternitatea S.R.L.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 92 / 30.05.2013 și a Contractului de concesiune nr. 16004/PJ/04.06.2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea Piețe Prest Tec S.R.L.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93 / 30.05.2013 și a Contractului de concesiune nr. 1606/PJ/2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea Rampa Rateș S.R.L.

4. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Dobre Georgeta.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a concesionării directe a unui teren situat în Tecuci, zona Piața Centrală, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci.

7. Proiect de hotărâre privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor convenabile, sociale și de serviciu din fondul locativ de stat sau proprietatea Municipiului Tecuci.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea Zone Verzi Tec SRL Tecuci.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social fără personalitate juridică ,,Serviciul de consiliere și informare destinate persoanelor adulte”.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de consiliere și informare destinate persoanelor adulte.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social fără personalitate juridică ,,Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități”.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilități.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrica Distribuția Muntenia Nord SA – SDEE Galați de plata taxei locale speciale ,,acord de ocuparea domeniului public” în vederea obținerii autorizației de construire în scopul execuției lucrărilor de ,,Reparații LES 6kV stație 110/6kV ICM Tecuci –PA 3002 Tecuci (PA 57 Autogară), Municipiul Tecuci, județul Galați”.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului.
15. Proiect de hotărâre privind acceptarea comunei Valea Mărului din judeţul Galaţi ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara – Serviciul Regional Apă Galaţi.

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat şi modificarea listelor de investiţii pe anul 2015.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Reparaţii generale şi renovare sediu – strada Elena Doamna nr. 1 A,Tecuci”.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Amenajare zonă fitness Parc Regina Elisabeta “.

• Informare privind starea infracţionalităţii la nivelul Municipiului Tecuci – invitat scms. Antohe Adrian, şeful Poliţiei Municipiului Tecuci
• Informare privind raportul asupra activității asistenților personali pe semestrul I al anului 2015.
• Informare privind raportul de analiză privind starea și calitatea activității didactice și educative, an școlar 2013-2014, la Școala Gimnazială ,,Iorgu Iordan” Tecuci.

Ordinea de zi a fost suplimentată conform Dispoziției Primarului nr. 941 din 29 iulie 2015 cu următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1608/PJ/04.06.2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „Ecogroup Tec” S.R.L.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1610/PJ/04.06.2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „Ecoprest Tec” S.R.L. Tecuci
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1612/PJ/2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „Cimitirul Eternitatea” S.R.L. Tecuci

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 1614/PJ/04.06.2013, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „Zooland Tec” S.R.L. Tecuci
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 103160/07.11.2011, încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „Zone Verzi Tec” S.R.L. Tecuci
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea, structurii, organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

7. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind revocarea domnului Croitoru Cezar din funcția de administrator/director general al Societății „Zooland Tec” S.R.L. Tecuci.
8. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind revocarea domnului Curteanu Traian din funcția de director executiv al Societății „Zooland Tec” S.R.L. Tecuci.
9. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind revocarea domnului Martin Dănuț din funcția de director executiv al Societății „Zone Verzi Tec” S.R.L. Tecuci.

10. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind revocarea d-­nei Sofronie Mirabela Anca din funcția de director executiv al Societății „Rampa Rateș” S.R.L. Tecuci.
11. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Martin Dănuț în funcția de administrator/director general al Societății „Zooland Tec” S.R.L. Tecuci.
12. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea d-nei Sofronie Mirabela Anca în funcția de director executiv al Societății „Zooland Tec” S.R.L. Tecuci.
13. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Curteanu Traian în funcția de director executiv al Societății „Zone Verzi Tec” S.R.L. Tecuci.
14. Proiect de hotărâre privind acordul asociatului UAT Municipiul Tecuci, prin organul său deliberativ – Consiliul Local Tecuci, privind desemnarea domnului Croitoru Cezar în funcția de director executiv al Societății „Rampa Rateș” S.R.L. Tecuci.

Ordinea de zi a fost suplimentată conform Dispoziției Primarului nr. 942 din 29 iulie 2015 cu următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 49/09.03.2015 privind aprobarea programului de activități culturale al Mun. Tecuci aferent anului 2015
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional la contractul de delegare a gestiunii de administrare spații verzi nr. 1996/31.01.2012
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de sarcini pentru activitățile din cadrul serviciului public de salubrizare a municipiului Tecuci.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini privind atribuirea contractului de prestări servicii de întreținere a aleilor și spațiilor verzi adiacente acestora din Cimitirul Eternitatea Tecuci.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului public de ecarisaj al Municipiului Tecuci

– Informare Consiliul Local cu privire la Societatea „Piețe Prest Tec”.

Sursa: tecuceanul.ro

 

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll Up