Ședința Ordinară a Consiliului Local – 20 aprilie 2015

A fost convocată Ședința Ordinară a Consiliului Local Tecuci din luna aprilie:

În data de 20 aprilie, orele 16, Consiliul local este convocat în şedinţă ordinară, prin Dispoziţia nr. 456/15.04.2015, emisă de primarul Municipiului Tecuci, Gerhardt Daniel Ţuchel. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat si modificarea listei de investiţii pe anul 2015.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii – Execuţie sistem automatizat de irigaţii – Parc ,,Al. I. Cuza’’.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unei suprafeţe de teren în suprafaţă de 18 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Tecuci, situat pe str. Vasile Alecsandri, zona cămin Vitimas.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Contractul de concesiune nr. 103160/07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci şi Societatea Zone Verzi Tec SRL Tecuci.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 96 din 30.05.2013 si contractul de concesiune nr. 1610/PJ/04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci şi societatea Ecoprest SRL.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 95 din 30.05.2013 şi contractul de concesiune nr. 1614/PJ/04.06.2013 încheiat între Municipiul Tecuci şi societatea Zooland Tec SRL.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 30.05.2013 si a contractului de concesiune nr. 1606/PJ/2013, încheiat între Municipiul Tecuci şi Societatea Rampa Rateş SRL Tecuci.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului practicat de către Spitalul Municipal ,,Anton Cincu’’ pentru transportul cu ambulanţa la cerere a pacienţilor în localitate şi în afara localităţii.

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Muzeului de Istorie ,,Teodor Cincu’’ a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Tecuci.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri ce aparţin Poliţiei Locale Tecuci către Municipiul Tecuci.
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Tecuci în domeniul privat al acestuia a imobilului situat în strada 13 Septembrie, nr. 5.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind implementarea unui sistem de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie în aria administrativ teritorială a municipiului Tecuci.
14. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 2014 – 2020.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare Internă a Spitalului Municipal ,,Anton Cincu’’ Tecuci.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Bibliotecii Municipale ,,Ştefan Petică’’ Tecuci.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului.

Sursa: tecuceanul.ro

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll Up