Ședință extraordinară a Consiliului Local în data de 15 noiembrie 2019

În data de 15 noiembrie 2019, de la ora 14.00, are loc şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, din str.1 Decembrie 1918 nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare indicatori economici ai investiției ”Reabilitare grădinița cu program prelungit nr. 17, Tecuci, Județul Galați”, după încheierea contractelor de achiziție publică, pe surse de  finanțare.
  Descarca documentul de AICI
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii.
  Descarca documentul de  AICI
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe sociale proprietatea U.A.T. Tecuci și a unui schimb de locuință socială.
  Descarca documentul de AICI
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe convenabile proprietatea U.A.T. Tecuci.
  Descarca documentul de AICI

         * Adresa înregistrată la Consiliul Local Tecuci sub nr.401/07.11.2019 privind verificarea modului de ducere la îndeplinirea măsurilor dispuse prin Decizia nr.99/14.01.2015 emisă pentru Spitalul Municipal ”Anton Cincu” Tecuci și Raportul de follow-up înregistrat sub nr.10024/16.10.2019.

Scroll Up