Ședință de îndată a Consiliului Local Tecuci – 10.10.2016 ora 16.00 și Video

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de indata, în data de 10.10.2016, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi. 

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri,si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T.Municipiul Tecuci,pe anul 2016.
2.Proiect de hotarare privind acordul asociatului U.AT.Municipiul Tecuci,prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea domnului Ionescu Gabriel din functia de administrator/director general al Societatii ,,Cimitirul Eternitatea” S.R.L.Tecuci.
3. Proiect de hotarare privind acordul asociatului U.AT.Municipiul Tecuci,prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea domnului Ciocan Mihail in functia de administrator/Director general al Societatii ,,Cimitirul Eternitatea” S.R.L.Tecuci.
4. Proiect de hotarare privind eliberarea din functia de reprezentant al U.A.T Municipiul Tecuci in adunarea generala a asociatilor,la societatea ,,Ecoprest Tec” S.R.L.Tecuci si numirea reprezentantului U.AT. Municipiul Tecuci in adunarea generala a asociatilor,la societatea ,,Ecoprest Tec” S.R.L.Tecuci.

 

10.10.2016 Dispozitia nr,909 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă de indata, in data de 10.10.2016

 

Înregistrarea Ședinței

Scroll Up