Ședinţa de Îndată a Consiliului local al Municipiului Tecuci – 08.08.2016, orele 16.00

În temeiul art. 39, alin. 4, 5 şi 6 din Legea nr.215/2001, se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Tecuci, că la data de 08.08.2016, orele 16.00, are loc şedinţa de indata a Consiliului local al Municipiului Tecuci, în sala de sedinte a U.A.T.  Municipiului Tecuci, din str.1 Decembrie 1918, nr. 66, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, prin suplimentare de venituri si a Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe anul 2016.
Scroll Up