SC Piețe Prest SRL Tecuci – concurs angajare 1 funcționar administrativ și 1 post îngrijitor

SC Piețe Prest SRL Tecuci – concurs angajare 1 funcționar administrativ și 1 post îngrijitor

Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci, organizează concurs în data de 30.09.2016, ora 9.00 – interviu în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante: 

  • 1 post funcționar administrativ (studii superioare)
  • 1 post îngrijitor (studii generale)

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Dosarul de înscriere va cuprinde:
– copie după actul de identitate;
– cerere de înscriere;
– copie acte de studii;
-copie carte de muncă sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă;
– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate;
– cazier judiciar
– CV

Copiile după actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta însoțite de documentele originale care vor fi certificate pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIE CONCURS
Funcționar administrativ

Legea nr. 53/203 – Codul Muncii
Legea nr. 31/1990 – Legea societăților comerciale

BIOGRAFIE CONCURS
Îngrijitor

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii (drepturile și obligațiile salariaților)

Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 23.09.2016 la sediul societății, situată pe str. 13 Septembrie nr. 1B.
Interviul va avea loc la sediul Societății Piețe Prest Tec SRL Tecuci, în data de 30.09.2016, ora 9.00.
Relații suplimentare la telefon 0236/816 625.

Anunțul se află publicat AICI

Scroll Up