Reparații imobil din str. Galați nr. 5 – Municipiul Tecuci

Primăria Tecuci a achiziționat „Lucrări de reparații generale și de renovare” la imobilul aflat în strada Galați nr. 5.

Astfel, conform notificării de atribuire la cumpărarea directă numărul 326363 din data de 12 august 2016 publicată pe SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), conform contractului, furnizorul acestor lucrări este firma tecuceană VERTICAL CONSTRUCT SERV SRL,  având administrator pe CRACIUN GEORGE, iar valoarea contractului este de 20.310,26 lei.

Firma Vertical Construct Serv SRL s-a numit anterior datei de 13.10.2006  MISTRAL SERV – S.R.L. si a avut destul de multe modificari publicate in Monitorul Oficial. Firma inițial avea ca acționari pe CHIRVĂSUŢĂ RITA, ISTRATE DAN și IONICĂ COSTEL.

Pentru conformitate, acestea sunt modificările publicate în Monitorul Oficial de-a lungul vremii, în ordine descrescătoare. 

2081
2016/5/31
Societatea VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L., cu sediul in municipiul Tecuci, strada Mures nr. 20, corp 1, camera 3, judetul Galati, inregistrata sub nr. J17/1523/2006, cod unic de inregistrare 19038227, care a fost inregistrat sub nr. 20032 din 16.05.2016.
2081
2016/5/31
Societatea VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
HOTARAREA NR. 3
din data de 28.04.2016 a asociatului unic al Societatii VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
Eu, CRACIUN GEORGE, domiciliat in mun. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, bl. A4B, sc. 3, ap. 49, jud. Galati, nascut la data de 30.11.1959, in com. Baraganul, jud. Braila, CNP [***date personale***], asociat unic al Societatii VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L., cu sediul in mun. Tecuci, Str. Prundului nr. 27, camera 1, jud. Galati, si inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J17/1523/2006, in temeiul art. 191, 194 coroborat cu art. 196 1 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, potrivit art. 17 alin. 3, art. 204, art. 43 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, am hotarat:
Articolul 1Societatea isi schimba sediul in mun. Tecuci, str. Mures nr. 20, corp 1, camera 3, jud. Galati.Articolul 2

Se reformuleaza codul CAEN Rev. 2, 4778 astfel:
4778 – comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate (fara arme si munitii).

Articolul 3

Se inchide punctul de lucru din mun. Tecuci, Str. Muresului nr. 20, jud. Galati.

Articolul 4

Celelalte clauze ale actului constitutiv raman valabile.
Se redacteaza un nou act constitutiv cu toate modificarile la zi.
Prezenta hotarare face parte integranta din actul constitutiv al Societatii VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.

218
2014/1/15
Societatea Comerciala VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L., cu sediul in municipiul Tecuci, Str. Prundului nr. 27, ap. camera 1, judetul Galati, inregistrata sub nr. J17/1523/2006, cod unic de inregistrare 19038227, care a fost inregistrat sub nr. 37237 din 31.07.2013.
218
2014/1/15
Societatea VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
HOTARAREA NR. 1
din data de 30.07.2013 a asociatului unic al Societatii VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
CRACIUN GEORGE, domiciliat in Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 127, bl. A4B, sc. 3, ap. 49, jud. Galati, nascut la data de 30.11.1959, in com. Cioara Doicesti, jud. Braila, CNP [***date personale***], asociat unic al Societatii VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L., cu sediul in Tecuci, Str. Prundului nr. 27, camera 1, jud. Galati si inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J17/1523/2006, in temeiul art. 191, 194 coroborat cu art. 196 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, potrivit art. 197, art. 204 alin. 1. din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, am hotarat:
Articolul 1Se renunta la urmatoarele activitati (coduri CAEN):
4931 – Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori;
4932 – Transporturi cu taxiuri;
4939 – Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 – Transporturi rutiere de marfuri;
4942 – Servicii de mutare.Articolul 2

Se stabileste durata mandatului administratorului CRACIUN GEORGE la 50 ani, avand puteri depline de reprezentare si administrare.

Articolul 3

Celelalte clauze ale actului constitutiv raman valabile. Se redacteaza un nou act constitutiv cu toate modificarile la zi.
Prezenta hotarare face parte integranta din actul constitutiv al Societatii VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.

6649
2013/11/29
Societatea Comerciala VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J17/1523/2006
COD UNIC DE INREGISTRARE 19038227
ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL GALATI
DOSAR NR. 35777/19.07.2013
REZOLUTIA NR. 11780/23.07.2013
Pronuntata in sedinta din data de 23.07.2013
Director la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati – prof. univ. dr. Raducan Oprea
Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 35777 din data 19.07.2013 pentru VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19038227, numar de ordine in registrul comertului: J17/1523/2006.
DIRECTORUL
Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 35777 din data 19.07.2013 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la: prelungire valabilitate acte sediu social; obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare; solicitant declaratii si inregistrarea datelor din declaratia tip – model 2 pe proprie raspundere in registrul comertului.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.
Pentru aceste motive, in conditiile legii dispune:
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: prelungire valabilitate acte sediu social, obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare; solicitant declaratii si inregistrarea datelor din declaratia tip – model 2 pe proprie raspundere in registrul comertului potrivit datelor din: hotarare asociat unic nr. 10 din 17.07.2013; declaratie-tip pe propria raspundere – model 2 nr. 35777 din 19.07.2013.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Galati in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 23.07.2013.
1714
2013/4/1
Societatea Comerciala VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societatii Comerciale VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L., cu sediul in municipiul Tecuci, Str. Prundului nr. 27, ap., camera 1, judetul Galati, inregistrata sub nr. J17/1523/2006, cod unic de inregistrare 19038227, care a fost inregistrat sub nr. 551602 din 19.11.2012.
1714
2013/4/1
Societatea Comerciala VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J17/1523/2006
COD UNIC DE INREGISTRARE 19038227
ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL GALATI
DOSAR NR. 551602/19.11.2012
REZOLUTIA NR. 516691/21.11.2012
Pronuntata in sedinta din data de 21.11.2012
Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 – Elena Dorneanu
Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 551602 din data 19.11.2012 pentru VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19038227, numar de ordine in registrul comertului: J17/1523/2006.
PERSOANA DESEMNATA
Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 551602 din data 19.11.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la: transmitere parti sociale pentru persoane fizice; alte mentiuni; modificare date, retragere asociati persoane fizice.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1,2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la. transmitere parti sociale pentru persoane fizice, alte mentiuni; modificare date, retragere asociati persoane fizice si potrivit datelor din: Hotararea adunarii generale a asociatilor nr. 15 din 24.08.2012; depunerea actului constitutiv actualizat.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii, a notificarii privind depunerea la Oficiul registrului comertului a actului constitutiv actualizat.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Galati in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 21.11.2012.
431
2013/1/21
Societatea Comerciala VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J17/1523/2006
COD UNIC DE INREGISTRARE 19038227
ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL GALATI
DOSAR NR. 535659/17.08.2012
REZOLUTIA NR. 511607/21.08.2012
Pronuntata in sedinta din data de 21.08.2012
Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 – Mihaela Stefania Valeanu
Pe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 535659 din data de 17.08.2012 pentru VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L., cod unic de inregistrare 19038227, numar de ordine in registrul comertului J17/1523/2006.
PERSOANA DESEMNATA
Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 535659 din data de 17.08.2012 s-a solicitat, inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la: obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare; solicitant declaratii si inregistrarea datelor din declaratia tip – model 2, 3 pe proprie raspundere in registrul comertului.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate, persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite
prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: obiecte de activitate pe sedii, sedii secundare; solicitant declaratii si inregistrarea datelor din declaratia tip – model 2, 3 pe proprie raspundere in registrul comertului potrivit datelor din: Declaratie-tip pe propria raspundere – model 2 nr. 535659 din 17.08.2012; Declaratie-tip pe propria raspundere – model 3 nr. 535659 din 17.08.2012; Hotararea adunarii generale a asociatilor nr. 198 din 16.08.2012.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Galati in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 21.08.2012.
361
2013/1/17
Societatea Comerciala VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J17/1523/2006
COD UNIC DE INREGISTRARE 19038227
ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL GALATI
DOSAR NR. 534854/10.08.2012
REZOLUTIA NR. 511381/14.08.2012
Pronuntata in sedinta din data de 14.08.2012
Persoana desemnata conform O.U.G. nr. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010 – Mihaela Stefania Valeanu
Pe rol fiind solutionarea cererii de depunere si mentionare acte nr. 534854 din data de 10.08.2012 pentru societatea VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19038227, numar de ordine in registrul comertului: J17/1523/2006.
PERSOANA DESEMNATA
Asupra cererii de fata:
Prin cererea, inregistrata sub nr. 534854, din data de 10.08.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Contract de comodat nr. 1 din 01.07.2012.
Examinand inscrisurile mentionate persoana desemnata, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu dispozitiile Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere de depunere mentionare acte.
Pentru aceste motive, in conditiile legii, dispune:
Admite cererea de depunere si mentionare acte asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a depunerii urmatoarelor acte: Contract de comodat nr. 1 din 01.07.2012.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a urmatoarelor acte: Rezolutie.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Galati, in conditiile art. 6 alin. (3)-(5) si urmatoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de: 14.08.2012.
5040
2012/12/7
Societatea Comerciala VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J17/1523/2006
COD UNIC DE INREGISTRARE 19038227
ROMANIA
MINISTERUL JUSTITIEI
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL GALATI
DOSAR NR. 542825/03.10.2012
REZOLUTIA NR. 514011/05.10.2012
Pronuntata in sedinta din data de 05.10.2012
Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati
– Prof. univ. dr. Raducan OpreaPe rol fiind solutionarea cererii de inregistrare nr. 542825 din data 03.10.2012 pentru VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L., cod unic de inregistrare: 19038227, numar de ordine in registrul comertului: J17/1523/2006.
DIRECTORUL
Asupra cererii de fata:
Prin cererea inregistrata sub nr. 542825 din data 03.10.2012 s-a solicitat inregistrarea in registrul comertului a unor modificari referitoare la: obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare; solicitant declaratii si inregistrarea datelor din declaratia tip – model 2 pe proprie raspundere in registrul comertului.
In sustinerea cererii au fost depuse inscrisurile mentionate in cererea de inregistrare.
Examinand inscrisurile mentionate directorul, constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, in conformitate cu art. 1, 2 si 6 din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii 359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, urmeaza a admite prezenta cerere privind inregistrarea in registrul comertului a modificarilor solicitate.
Pentru aceste motive in conditiile legii dispune:
Admite cererea de inregistrare asa cum a fost formulata si dispune inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cu privire la: obiecte de activitate pe sedii; sedii secundare; solicitant declaratii si inregistrarea datelor din declaratia tip – model 2 pe proprie raspundere in registrul comertului potrivit datelor din: Declaratie-tip pe propria raspundere – model 2 nr. 542825 din 03.10.2012; Hotararea adunarii generale a asociatilor nr. 369 din 02.10.2012.
Dispune publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a prezentei rezolutii.
Executorie de drept.
Cu drept de plangere, in termen de 15 zile, la Tribunalul Galati in conditiile art. 6 alin. (3) – (5) si urmatoarele din O.U.G. 116/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010.
Pronuntata in sedinta din data de 05.10.2012.
3618
2012/9/20
Societatea Comerciala VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
HOTARAREA NR. 15
din data de 24.08.2012
a adunarii generale a asociatilor S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
Noi,

CRACIUN GEORGE, domiciliat in mun. Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 127, bl. A4B, sc. 3, ap. 49, jud. Galati, nascut la data de 30.11.1959 in com. Cioara Doicesti, jud. Braila, CNP [***date personale***];-
BARBOS LAURA-ELEN, domiciliata in mun. Tecuci, str. Gh. Petrascu nr. 13, bl. T1, sc. 1, ap. 14, jud. Galati, nascuta la data de 28.02.1962 in Barlad, jud. Vaslui, CNP [***date personale***], asociatii S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L., cu sediul in mun. Tecuci, Str. Prundului nr. 27, camera 1, jud. Galati, si inmatriculata la Registrul comertului cu nr. J17/1523/2006, intruniti in sedinta din data de 24.08.2012, in temeiul art. 191 si 194 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art. 203, 202 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am hotarat modificarea actului constitutiv astfel:Articolul 1

Societatea poate functiona si cu asociat unic, in conformitate cu prevederile articolului 14 alineat (1) si articolul 229 din Legea numarul 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 2

Eu, BARBOS LAURA-ELEN declar ca m-am retras din societate incepand cu data de 24.08.2012. Am primit echivalentul capitalului social in suma de 1.260 lei de la asociatul CRACIUN GEORGE, caruia i-am cesionat partile mele sociale. Nu am pretentii la beneficii. In acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea.

Articolul 3

Eu, CRACIUN GEORGE, declar ca sunt de acord cu retragerea din societate a asociatei BARBOS LAURA-ELEN, careia i-am restituit echivalentul capitalului social in suma de 1.260 lei.
Declar ca nu am calitatea de asociat unic intr-o alta societate cu raspundere limitata cu asociat unic, decat in aceasta societate cu raspundere limitata cu asociat unic.

Articolul 4

Capitalul social ramane neschimbat, respectiv 126.000 lei si este divizat in 12.600 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare.
Aportul asociatului unic la capitalul social va fi urmatorul:
CRACIUN GEORGE – 126.000 lei – 12.600 parti sociale

Articolul 5

Celelalte clauze ale actului constitutiv raman valabile. Se redacteaza un nou act constitutiv cu toate modificarile la zi.
Prezenta hotarare face parte integranta din actul constitutiv al S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.

903
2008/2/14
Societatea Comerciala MISTRAL SERV – S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati notifica, in conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societatii comerciale MISTRAL SERV SRL, cu sediul in MUNICIPIUL TECUCI, judet Galati, Str. PRUNDULUI, nr.27, ap.camera 1, inregistrata sub nr. J17/1523/2006, cod unic de inregistrare 19038227, care a fost inregistrat sub nr.35164 din 11.07.2007.
903
2008/2/14
Societatea Comerciala MISTRAL SERV – S.R.L.
ACT ADITIONAL
INCHEIAT ASTAZI 26.06.2007
LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII MISTRAL SERV SRL
Noi: CHIRVASUTA RITA, domiciliat in TECUCI, STR. HRISANTI IONITA, NR.5A, JUD.GALATI, ISTRATE DAN, domiciliat in TECUCI, STR.MIHAIL KOGALNICEANU, NR.51, JUD.GALATI, IONICA COSTEL, domiciliat in TECUCI, STR.STEFAN OCTAVIAN IOSIF, NR.73, JUD.GALATI, asociati ai societatii comerciale MISTRAL SERV SRL, cu sediul in TECUCI, STR.MIHAIL KOGALNICEANU, NR.51, JUD.GALATI, si inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. 7/1523/2006, am hotarat modificarea actului constitutiv astfel:
Art.l Eu, ISTRATE DAN declar ca m-am retras din societate incepand cu data:26.06.2007. Am primit echivalentul capitalului social in suma de 30 lei de la asociatul CHIRVASUTA RITA, caruia i-am cesionat partile mele sociale, conform contractului de cesiune. In acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea si inteleg sa nu mai am niciun fel de pretentii fata de CHIRVASUTA RITA si de societate indiferent de situatiile ce se vor ivi.
Art.2 Eu, IONICA COSTEL declar ca m-am retras din societate incepand cu data:26.06.2007. Am primit echivalentul capitalului social in suma de 30 lei de la asociatul CHIRVASUTA RITA, caruia i-am cesionat partile mele sociale conform contractului de cesiune. In acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea si inteleg sa nu mai am niciun fel de pretentii fata de CHIRVASUTA RITA si de societate indiferent de situatiile ce se vor ivi.
Art.3 Eu, CHIRVASUTA RITA, declar ca sunt de acord cu retragerea din societate a asociatilor: ISTRATE DAN, caruia i-am restituit toate drepturile ce i se cuvin, echivalentul capitalului social in suma de 30 lei si a asociatului IONICA COSTEL, caruia i-am restituit echivalentul capitalului social in suma de 30 lei.
Declar ca nu am calitatea de asociat unic intr-o alta societate cu raspundere limitata cu asociat unic, decat in aceasta societate cu raspundere limitata cu asociat unic.
Art.4 Capitalul social ramane neschimbat, respectiv 200 lei, divizat in 20 parti sociale egale a 10 lei fiecare. Aportul asociatului unic la capitalul social: CHIRVASUTA RITA – 200 lei – 20 parti sociale
Art.5 Societatea va functiona cu asociat unic, in baza statutului, conform art. 14 alin. (1) si art. 229 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6 Atributiile adunarii generale a asociatilor vor fi preluate de asociatul unic. Se elibereaza din functia de administrator ISTRATE DAN si IONICA COSTEL.
Art.7 Societatea isi schimba sediul in TECUCI, STR.PRUNDULUI, NR.27, CAMERA 1, JUD.GALATI.
Art.8 Societatea isi completeaza obiectul de activitate cu urmatoarele activitati: 9220 – Activitati de radio si televiziune; 9240 – Activitati ale agentiilor de presa 9212 – Distributia de filme cinematografice si video; 9213 – Proiectia de filme cinematografice 9231 – Creatie si interpretare artistica si literara; 9232 – Activitati de gestionare a salilor de spectacol; 9233 – Balciuri si parcuri de distractii; 9234 – Alte activitati de spectacole n.c.a. 9272 – Alte activitati recreative; 7481 – Activitati fotografice; 7485 – Activitati de secretariat si traducere; 2211 – Editarea cartilor; 2212 – Editarea ziarelor; 2213 – Editarea revistelor si a periodicelor; 2214 – Editarea inregistrarilor sonore; 2215 – Alte activitati de editare; 2221 – Tiparirea ziarelor; 2231 – Reproducerea inregistrarilor audio; 2232 – Reproducerea inregistrarilor video; 2233 – Reproducerea inregistrarilor informatice.
Art.9 Se anuleaza vechiul act constitutiv al societatii si se intocmeste un nou act constitutiv.
Prezentul act aditional face parte integranta din actul constitutiv al SC MISTRAL SERV SRL.
3779
2010/9/2
Societatea Comercială
VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
HOTĂRÂRE DIN DATA DE 24.08.2010
A S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L.
Noi,
3. CRĂCIUN GEORGE,
4. BARBOS LAURA ELEN,
Membrii S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L.,
cu sediul în Tecuci, Strada Prundului nr. 27, cam. 1,
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/1523/2006,
Cod Unic de înregistrare Fiscală 19038227, Atribut
Fiscal RO, am hotărât:
Art. 1. Se deschide punct de lucru în
municipiul Tecuci, Strada Mureşului nr. 20, judeţul Galaţi.
Drept pentru care am încheiat prezenta Hotărâre.
(95/1.786.961)
3758
2010/9/1
Societatea Comercială
VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L., cu sediul în municipiul Tecuci, judeţ Galaţi, Str. Prundului nr. 27,
ap. camera 1, înregistrată sub nr. J17/1523/2006, cod unic de înregistrare 19038227, care a fost înregistrat sub nr. 41588 din 24.08.2010. (25/1.784.222)
3758
2010/9/1
Societatea Comercială
VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L. ACT ADIŢIONAL
LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L. DIN DATA DE 20.08.2010
Noi,
1. CRACIUN GEORGE,
2. BARBOS LAURA ELEN,
Membrii S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L., cu sediul în Tecuci, Strada Prundului nr. 27, cam. 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J17/1523/2006, Cod Unic de înregistrare Fiscală 19038227, atribut fiscal RO, am hotărât
modificarea actului constitutiv astfel:
Art. 1. Se completează obiectul de activitate cu codurile:
2363 – fabricarea betonului;
2369 – fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
4613 – intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii;
7111 – activităţi de arhitectură;
7112 – activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.
Art. 2. Celelalte clauze ale Actului Constitutiv rămân valabile.
Se întocmeşte un nou Act Constitutiv cu modificările la zi.
Prezentul Act Adiţional face parte integrantă din actele constitutive ale societăţii S.C. VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L.
(24/1.784.221)
5533
2009/10/26
Societatea Comercială
VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale
VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L., cu sediul în MUNICIPIUL TECUCI, judeţ Galaţi, Str. PRUNDULUI, nr. 27, ap. camera 1, înregistrată sub nr. J17/1523/2006, cod unic de înregistrare 19038227, care a fost înregistrat sub nr. 47364 din 13.10.2009.
(64/1.368.517)
5533
2009/10/26
Societatea Comercială
VERTICAL CONSTRUCT SERV – S.R.L.
ACT ADIŢIONAL
ÎNCHEIAT ASTĂZI 09.10.2009 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII S.C. MISTRAL SERV S.R.L.
Noi
– BARBOŞ LAURA-ELEN, domiciliat în TECUCI, STR. GHEORGHE PETRAŞCU, NR. 13, BL. T1, SC. 1, AP. 14, JUD. GALAŢI
– CRĂCIUN GEORGE, domiciliat în TECUCI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 127, BL. A4B, SC. 3, AP. 49, JUD. GALAŢI,
Asociaţi ai societăţii MISTRAL SERV S.R.L. cu sediul în TECUCI, STR. PRUNDULUI, NR. 27, CAMERA 1, JUD. GALAŢI şi înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J17/1523/2006, am hotărât de comun acord modificarea actului constitutiv al
societăţii astfel:
Art. 1 Societatea îşi schimbă denumirea din MISTRAL SERV S.R.L. în VERTICAL CONSTRUCT SERV S.R.L.
Art. 2 Celelalte clauze ale actului constitutiv rămân valabile. Se redactează un nou act constitutiv cu toate modificările la zi.
Prezentul act adiţional face parte integrantă din actul constitutiv al societăţii MISTRAL SERV S.R.L.
Prezentul înscris a fost redactat la Biroul Teritorial Tecuci al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi, astăzi 09.10.2009 în 2 exemplare, la cererea şi pe răspunderea solicitantului, potrivit cererii de servicii nr. 11013/09.10.2009, din care un exemplar pentru părţi şi un exemplar pentru compartimentul de asistenţă din cadrul Biroului Teritorial Tecuci al Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi.
(63/1.368.516)
0903
2008/2/14
Societatea Comercială MISTRAL SERV – S.R.L.
NOTIFICARE
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al societăţii comerciale MISTRAL SERV SRL, cu sediul în MUNICIPIUL TECUCI, judeţ Galaţi, Str. PRUNDULUI, nr.27, ap.camera 1, înregistrată sub nr. J17/1523/2006, cod unic de înregistrare 19038227, care a fost înregistrat sub nr.35164 din 11.07.2007.
(37/114313)
0903
2008/2/14
Societatea Comercială
MISTRAL SERV – S.R.L. ACT ADIŢIONAL INCHEIAT ASTAZI 26.06.2007 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII
MISTRAL SERV SRL
Noi: CHIRVĂSUŢĂ RITA, domiciliat în TECUCI, STR. HRISANTI IONIŢĂ, NR.5A, JUD.GALAŢI, ISTRATE DAN, domiciliat în TECUCI, STR.MIHAIL KOGĂLNICEANU, NR.51, JUD.GALAŢI, IONICĂ COSTEL, domiciliat în TECUCI, STR.ŞTEFAN
OCTAVIAN IOSIF, NR.73, JUD.GALAŢI, asociaţi ai societăţii comerciale MISTRAL SERV SRL, cu sediul în TECUCI, STR.MIHAIL KOGĂLNICEANU, NR.51, JUD.GALAŢI, şi înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. 7/1523/2006, am hotărât modificarea actului constitutiv astfel:
Art.l Eu, ISTRATE DAN declar că m-am retras din societate începând cu data:26.06.2007. Am primit echivalentul capitalului social în sumă de 30 lei de la asociatul CHIRVĂSUŢĂ RITA, căruia i-am cesionat părţile mele sociale, conform contractului de cesiune. În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea şi înţeleg să nu mai am niciun fel de pretenţii faţa de CHIRVĂSUŢĂ
RITA şi de societate indiferent de situaţiile ce se vor ivi.
Art.2 Eu, IONICĂ COSTEL declar că m-am retras din societate începând cu data:26.06.2007. Am primit echivalentul capitalului social în suma de 30 lei de la asociatul CHIRVĂSUŢĂ RITA, căruia i-am cesionat părţile mele sociale conform contractului de cesiune. În acest fel m-am desocotit definitiv cu societatea şi înţeleg să nu mai am niciun fel de pretenţii faţă de CHIRVĂSUŢĂ RITA şi de societate indiferent de situaţiile ce se vor ivi.
Art.3 Eu, CHIRVĂSUŢĂ RITA, declar că sunt de acord cu retragerea din societate a asociaţilor: ISTRATE DAN, căruia i-am restituit toate drepturile ce i se cuvin, echivalentul capitalului social în sumă de 30 lei şi a asociatului IONICĂ COSTEL, căruia i-am restituit echivalentul capitalului social în sumă de 30 lei.
Declar că nu am calitatea de asociat unic într-o altă societate cu răspundere limitată cu asociat unic, decât în această societate cu răspundere limitată cu asociat unic.
Art.4 Capitalul social rămâne neschimbat, respectiv 200 lei, divizat în 20 părţi sociale egale a 10 lei fiecare.
Aportul asociatului unic la capitalul social: CHIRVĂSUŢĂ RITA – 200 lei – 20 părţi sociale
Art.5 Societatea va funcţiona cu asociat unic, în baza statutului, conform art. 14 alin. (1) şi art. 229 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6 Atribuţiile adunării generale a asociaţilor vor fi preluate de asociatul unic. Se eliberează din funcţia de administrator ISTRATE DAN şi IONICĂ COSTEL.
Art.7 Societatea îşi schimbă sediul în TECUCI, STR.PRUNDULUI, NR.27, CAMERA 1, JUD.GALAŢI.
Art.8 Societatea îşi completează obiectul de activitate cu următoarele activităţi: 9220 – Activităţi de radio si televiziune; 9240 – Activităţi ale agenţiilor de presa 9212 – Distribuţia de filme cinematografice si video; 9213 – Proiecţia de filme cinematografice 9231 – Creaţie şi interpretare artistica şi literara; 9232 – Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol; 9233 – Bâlciuri şi parcuri
de distracţii; 9234 – Alte activităţi de spectacole n.c.a. 9272 – Alte activităţi recreative; 7481 – Activităţi fotografice; 7485 – Activităţi de secretariat şi traducere; 2211 – Editarea cărţilor; 2212 – Editarea ziarelor; 2213 – Editarea revistelor si a periodicelor; 2214 – Editarea înregistrărilor sonore; 2215 – Alte activităţi de editare; 2221 – Tipărirea ziarelor; 2231 – Reproducerea înregistrărilor audio; 2232 – Reproducerea înregistrărilor video; 2233 – Reproducerea înregistrărilor informatice.
Art.9 Se anulează vechiul act constitutiv al societăţii şi se întocmeşte un nou act constitutiv.
Prezentul act adiţional face parte integrantă din actul constitutiv al SC MISTRAL SERV SRL.
(36/114312)
Scroll Up