Piețe Prest Tec SRL Tecuci organizează concurs pentru postul de îngrijitor

Societatea Piețe Prest Tec SRL Tecuci, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a următorului post:

1 post îngrijitor (studii generale) 

Dosarul de înscriere va cuprinde:
– copie după actul de identitate;
– cerere de înscriere;
– copie acte de studii;
– copie carte de muncă sau 0 adeverință care să ateste vechimea în muncă;
– adeverința medicală care să ateste starea de sănătate;
– cazier judiciar;

BIBLIOGRAFIE CONCURS

Legea nr.53/2003 – Codul Muncii (drepturile și obligațiile salariaților)

Dosarele de înscriere se vor depune până la data de 28.10.2016 la sediul societății, situata pe str. 13 Septembrie nr.1B.

Interviul va avea loc la sediul Societății Piețe Prest Tec SRL Tecuci, în data de 04.11.2016 ora 09.00.

Relații suplimentare la telefon 0236816625

Anunțul este AICI

Scroll Up