În data de 28.11.2016, ora 16.00, se convoacă Ședința Ordinară a Consiliului Local Tecuci

Convocarea Consiliului local al municipiului Tecuci în şedinţă ordinara, în data de 28.11.2016 orele 16 00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ”PIETE PREST TEC” S.R.L.Tecuci. Proiectul AICI
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ”CIMITIRUL ETERNITATEA” S.R.L.Tecuci. Proiectul AICI

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finala a managerului institutiei publice de cultura Biblioteca Municipala ”Stefan Petica” Tecuci – pentru activitatea desfasurata in perioada 01.04.2014 – 01.10.2016. Proiectul AICI
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea tabelului nominal cuprinzand persoanele fizice care au promovat examenul de atestare ca administratori de imobile organizat in data de 05.10.2016 si eliberarea atestatelor. Proiectul AICI

 5. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de comodat pentru spatiile cu destinatia de locuinte, proprietatea U.A.T.Municipiul Tecuci. Proiectul AICI
 6. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatia cabinete medicale, proprietatea U.A.T.Municipiul Tecuci. Proiectul AICI

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate,a caietului de sarcini si a concesionarii prin licitatie publica a terenului aflat in proprietatea Municipiului Tecuci din Str.Malureni,nr.39. Proiectul AICI
 8. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Galati in perioada 2014-2020” a terenului pentru reabilitarea si construirea investitiilor aferente acestuia. Proiectul AICI

 9. Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in Judetul Galati in perioada 2014-2020” a terenului pentru reabilitarea si construirea investitiilor aferente acestuia –Statii de pompare – repompare. Proiectul AICI
 10. Proiect de hotarare privind actualizarea valorilor finale si predarea bunurilor cu valorile finale catre  APA CANAL S.A  la incheierea proiectului ”Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Galati”. Proiectul AICI

 11. Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de Delegare a Gestiunii de Administrare Spatii Verzi nr.1996/31.01.2012. Proiectul AICI
INFORMARI, INTERPELARI, PETITII.
 • Informare privind  adresa inregistrata la Consiliul Local sub nr.234/16.11.2016, privind Raportul de follow-up nr.2323/14.12.2015 a Curtii de Conturi la Societatea Ecoprest Tec S.R.L.Tecuci. Document AICI

 • Informare privind  adresa inregistrata la Consiliul Local sub nr.238/16.11.2016 privind Raportul de follow-up nr.2967/26.10.2016 a Curtii de Conturi la Societatea Zone Verzi Tec S.R.L.Tecuci. Document AICI

 • Informare privind situatia economica,financiara si juridica a Societatii Cimitirul Eternitatea S.R.L.Tecuci la data de 30.09.2016.  Document AICI

 • Informare privind privind stadiul clădirilor şi a construcţiilor , situate la următoarele adrese:
  –         str. Galaţi  nr. 1-3  ( fostul restaurant Moldova )
  –         str. 1 Decembrie 1918, nr. 64 (  clădirea „ Elena şi Tache Anastasiu” )
  –         str. 1 Decembrie 1918, nr. 41  ( fostul Hotel Turist )
  Document AICI

 • Informare privind adresa inregistrata la Consiliul Local sub nr.239/16.11.2016 a Societatii Rampa Rates S.R.L Tecuci privind masurile dispuse de APM Galati referitor la depasirea suprafetei autorizate de depozitare a deseurilor la punctul de lucru RAMPA RATES S.R.L.Tecuci.  Document AICI
Scroll Up