În data de 16.12.2016, ora 16.00, este convocată Ședința de Îndată a Consiliului Local Tecuci

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de indata, în data de 16.12.2016, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T.Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri, pe anul 2016.
  Documente AICI

 2.   Proiect de hotarare privind ”Reabilitarea unitatii de invatamant Colegiul National Spiru Haret Tecuci.”
  Documente AICI

 3.   Proiect de hotarare privind modificarea unor tarife practicate de catre Societatea Piete Prest Tec S.R.L.Tecuci.
  Documente AICI

 4.    Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Rampa Rates S.R.L. Tecuci.
  Documente AICI
Scroll Up