Din seria ”Sifonări marca Bacalbașa-Hamza-PSD!” -partea II-

Un Raport al Curții de Conturi a României-Camera de Conturi a județului Galați  completează ideea ”sifonărilor” practicate de conducerea Consiliului județului Galați.

„În urma misiunii de audit financiar, auditorii publici externi exprimă   faptul că modul de administrare a patrimoniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu respectă principiile legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, concluzie formulată având în vedere că valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate (4.705.994 de lei) se situează peste pragul de semnificaţie (1.800.000 de lei)”, au subliniat auditorii din cadrul Camerei de Conturi.

Examinând deficiențele consemnate în raportul de audit financiar și în procesul verbal de constatare înregistrate sub nr 5770/27.06.2014, încheiate în urma verificărilor efectuate de inspectorii auditori, la capitolul Abateri, s-au făcut următoarele constatări:

530.914,83 lei reprezentând contravaloarea unui număr de 8 contracte (pentru realizarea de studii prefezabilitate/fezabilitate/proiecte tehnice) au  fost plătiți de CJ Galați  pentru executarea unor lucrări de reabilitare/modernizare drumuri județene în condițiile în care lucrările respective NU au fost incluse, ulterior,  în listele de obiective aprobate și nici nu au fos realizate efectiv.

-licitațiile trucate, vechea metodă de sifonare, nu a dispărut din obișnuițele conducerii Consiliului județului Galați. Concret, CJ nu a aplicat procedura legală de achiziție publică a 6 contracte de servicii (servicii de proiectare pentru covoare bituminoase) a căror valoare cumulată s-a ridicat la suma de 325.755 lei+TVA. În plus, la această ilegalitate, se adaugă și aceea că valoarea achiziției a depășit echivalentul în lei al sumei de 15.000 de euro!

Nicolae BacalbasaPrimul om din județul Galați care nu respectă legea este chiar președintele CJ-ului, Nicolae Bacalbașa!

Iar astfel de acțiuni au început încă de la preluarea mandatului, din anul 2012.

La acea vreme, Bacalbașa a semnat efectuarea unor plăți în sumă de 450.000 lei cu titlu de contribuție financiară anuală la Fondul de dezvoltare regională din care se finanțează activitatea Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila fără că acești bani să fi fost supuși aprobării Consiliului județului. ”Consilierii județeni ai Opoziției, PNL și PDL, s-au opus și au dat aviz negativ, și cu toate acestea, președintele Bacalbașa nu a ținut cont de avizul dat de Comisie și pur și simplu a făcut cum l-a tăiat capul. Este o regulă ca domnul Bacalbașa să nu țină cont de avizele pe care le dau comisiile de specialitate din cadrul Consiliului județului” ne-a declarat consilierul județean Constantin Grosu.

Camera de Conturi a județului Galați a decis:

”Până la data de 31.12.2014, se va supune analizei Consiliului Județului Galați plata sumei de 450.000 lei, efectuată în anul 2012 cu titlul de contribuție financiară  la Fondul de dezvoltare regională pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, pentru a constata legalitatea și corectitundinea acestei plăți, în caz contrar, veți stabili întinderea prejudiciului creat prin plata nelegală, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente cheltuielilor bugetare și veți lua măsurile legale de recuperare”. Totodată, Camera a impus Consiliului Județului Galați aprobarea în toate cazurile a cuantumului contribuțiilor financiare anuale la Fondul de dezvoltare regională al regiunii Sud –Est, astfel încât plățile efectuate să îndeplinească condițiile de legalitate.

Bacalbașa a dat bani cu nemiluita pentru culte

Consiliul Judeţului „a efectuat plăţi mai mari faţă de cele cuvenite în baza reglementărilor legale, reprezentând sprijinul financiar acordat cultelor religioase pentru completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical”.

Tot din Raportul Camerei de Conturi, reiese că aceeași entitate, Consiliul județului Galați, a efectuat în anul 2013 plăți nelegale în sumă de 1.268.988 lei (12.689.880.000 miliarde lei vechi!) către cultele religioase din județ.

Cum au fost sifonați banii? Pe salariile personalului neclerical. În 473 de cazuri, prin raportarea la nivelul salariului minim brut pe economie din perioada respectivă: 750 de lei/lună în ianuarie-iunie/2013,și respectiv 800 lei/lună în perioada iulie-decembrie 2013, și nu la nivelul valorii de referință de 600 de lei/lună, conform legii (Legea 184/2010, art.9, alin1, lit.a).

Consilierul judeţean Ion Ştefan(PDL) a făcut un apel la responsabilitate, preocupare şi legalitate către conducerea Consiliului Judeţului în ceea ce priveşte cheltuirea banului public: „Dacă stăm să analizăm, constatăm că ceea ce am spus, de-a lungul timpului, privind distribuirea unor bani este confirmat, aproape în totalitate, de Curtea de Conturi. Asta înseamnă că nu am stat degeaba şi v-am vrut binele în toată această perioadă pentru a nu cade în abateri. Modul în care se distribuie este cel puţin dubios, mai ales că foarte multe sume nu sunt justificate”.

Camera de Conturi a dispus recuperarea prejudiciului creat prin efectuarea acestor alocări/plăți  nelegale. Termen, 31.12.2014.

În același an de grație 2013, Bacalbașa a aprobat ilegal plata unor amenzi civile în sumă de 1.114.950 lei. Amenzile au fost ”moștenite” de la anterioara conducere a CJ-ului, condusă la acea vreme de un alt  social-democrat,  Eugen Chebac (fost preşedinte CJG în mandatul 2008 – 2012). Președintele de azi al Consiliului județului nu a  supus analizei cauzele și împrejurările  care au condus la plata amenzilor  și nici persoanele care s-au făcut vinovate de producerea faptelor nelegale care în final, au prejudiciat locuitorii județului cu suma amintită.

Camera de Conturi a dispus analizarea cauzelor și împrejurărilor care au condus la plata amenzilor civile și contravenționale în anul 2013, precum și răspunderea persoanelor care, prin activitatea lor, au determinat aplicarea de sancțiuni și obligarea la plată a acestora, inclusiv la plata majorărilor de întârziere aferente veniturilor bugetului. Termen, 31.12.2014.

Va urma….

Sursa: opiniatecuci.wordpress.com

Lasă un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll Up