Convocarea Consiliului local Tecuci in sedinta de indata, in data de 27.12.2016 orele 16.00

Astăzi 27 decembrie 2016, a fost convocată o Ședință de Îndată a Consiliului Local de la ora 16.00.
Vă reamintim faptul că poimâine este Ședința Ordinară a CL.

Convocarea    Consiliului    local   Tecuci   in   sedinta    de   indata,   in   data   de 27.12.2016,    orele   16.00,  in  sala  de  sedinte  a  U.AT.    Municipiul   Tecuci,   cu  urmatoarele  proiecte  ale ordinii  de zi :

  1. Proiect de  hotarare  privind  rectificarea bugetului local  de venituri  si cheltuieli prin suplimentare de venituri , al  UAT  Municipiul Tecuci , pe anul 2016.

AVIZAT,

Secretar  UAT    Municipiul Tecuci
*        ERATA   –  la proiectul de Hotarare  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri al UAT Municipiului Tecuci pe anul 2016 ,   suma mentionata in  expunerea de motive este de  262.000  si  nu 262 0000 .

Pentru vizualizare documente atașate, click pe Titlul Proiectului

Scroll Up