Convocarea Consiliului local Tecuci in sedinta de indata, in data de 27.12.2016 orele 16.00

Convocarea Consiliului local Tecuci in sedinta de indata, in data de 27.12.2016 orele 16.00

Astăzi 27 decembrie 2016, a fost convocată o Ședință de Îndată a Consiliului Local de la ora 16.00.
Vă reamintim faptul că poimâine este Ședința Ordinară a CL.

Convocarea    Consiliului    local   Tecuci   in   sedinta    de   indata,   in   data   de 27.12.2016,    orele   16.00,  in  sala  de  sedinte  a  U.AT.    Municipiul   Tecuci,   cu  urmatoarele  proiecte  ale ordinii  de zi :

  1. Proiect de  hotarare  privind  rectificarea bugetului local  de venituri  si cheltuieli prin suplimentare de venituri , al  UAT  Municipiul Tecuci , pe anul 2016.

AVIZAT,

Secretar  UAT    Municipiul Tecuci
*        ERATA   –  la proiectul de Hotarare  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri al UAT Municipiului Tecuci pe anul 2016 ,   suma mentionata in  expunerea de motive este de  262.000  si  nu 262 0000 .

Pentru vizualizare documente atașate, click pe Titlul Proiectului

Scroll Up