Convocarea Consiliului Local Tecuci în şedinţă de indata 07.12.2016 orele 16.00

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de indata, în data de  07.12.2016, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri, pe anul 2016. Documentul AICI

2. Proiect de hotarare privind inchirierea unui imobil cu destinatia de sediu  partid. Documentul AICI

Scroll Up