Consiliului local Tecuci este convocat în ședință extraordinară, în data de 09.01.2017 ora 16.00

Convocarea Consiliului local Tecuci in sedinta extraordinara, in data de 09.01.2017 orele 16.00, in sara de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu urmatorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2016.

P R I M A R,
Catalin Constantin Hurdubae

AVIZAT,
SECRETAR,U.A.T. Municipiul Tecuci

PS. Greselile gramaticale nu ne apartin

 

Scroll Up