Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată în data de 19.06.2017, ora 16

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de îndată, în data de  19.06.2017, ora 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru preluarea în domeniul public al municipiului Tecuci a unor bunuri aflate în domeniul public al statului.

2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri situate în str. Cuza Vodă 104A din domeniul public al municipiului Tecuci, în domeniul privat al acestuia.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil(teren) situat în str. Gheorghe Petrașcu 64-66 din domeniul privat al municipiului Tecuci, în domeniul public al acestuia.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului preliminar privind închiderea procedurii de lichidare și radierea Societății PIEȚE -ZONE VERZI S.A. Tecuci la care Consiliul Local al Municipiului Tecuci are calitatea de acționar unic.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 și a anexei nr. 3 a Programului de activități culturale a Municipiului Tecuci, aferente anului 2017, aprobat prin H.C.L. nr. 63/31.03.2017

Pentru proiectul 5 inca nu exista documentatie atasata, semn ca inca nu stiu ce se va vota!

Scroll Up