Consiliul Local Tecuci este convocat în Ședință Ordinară la data de 30.01.2018, ora 16

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă ordinară, în data de 30.01.2018, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „Reabilitare clădire şcoala Dimitrie Sturdza – monument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi”, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1.
Vizualizati proiectul AICI

2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitarea Clădirii Colegiului Naţional Calistrat Hogaş Tecuci”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor – Operaţiunea B. Clădiri publice.
Vizualizati proiectul AICI

 

3. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Modernizarea Parcului Carol I, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării  oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din  regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”.
Vizualizati proiectul  AICI

4. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Modernizarea Parcului Oltea Doamna, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”.
Vizualizati proiectul  AICI

 

5, Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Cinematograful Arta, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”.
Vizualizati proiectul  AICI

6. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Biblioteca Municipală1.  Ştefan Petică, monument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”.
Vizualizati proiectul AICI

 

7. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Camera de Comerţ, monument istoric, Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale”, Obiectivul specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”.
Vizualizati proiectul AICI

8. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Casa Căsătoriilor – Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3.1 „Sprijinirea  eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor – Operaţiunea B. Clădiri publice – SUERD (Strategia U.E pentru Regiunea Dunării).
Vizualizati proiectul AICI

 

9. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci referitor la depunerea de către Municipiul Tecuci a unui proiect finanţat din fonduri europene privind „Reabilitare Clădire – Galeriile de Artă „Gheorghe Petraşcu” – Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi”, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3.1  „Sprijinirea  eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor – Operaţiunea B. Clădiri publice – SUERD (Strategia U.E pentru Regiunea Dunării).
Vizualizati proiectul AICI

10, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ”Reabilitare strada Libertăţii, Municipiul Tecuci, Judeţul Galaţi”.
Vizualizati proiectul AICI

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Tecuci .
 Vizualizati proiectuAICI

12, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Tecuci.
Vizualizati proiectul AICI

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Tecuci, pentru anul şcolar: 2018- 2019.
Vizualizati proiectul AICI

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii.
Vizualizati proiectul AICI

 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, convenabile, de necesitate, de serviciu precum şi a celor construite prin A.N.L, aprobată prin H.C.L. nr.18/27.07.2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Vizualizati proiectul AICI

16. Proiect de hotărâre privind amplasarea unei aeronave aparţinând ARPIA Tecuci pe domeniul public din strada Gheorghe Petraşcu nr.64-66 .
Vizualizati proiectul AICI

 

17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al U.A.T. Municipiul Tecuci a imobilelor situate în Tecuci, str. Victoriei nr.28 şi str. 1 Decembrie 1918 nr.26 C .
Vizualizati proiectul AICI

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de sprijinire a Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci, în vederea transportului elevilor care nu se pot deplasa singuri la şcoală, până la sfârşitul anului 2018.
Vizualizati proiectul AICI

 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea Compania de Utilităţi Publice Tecuci S.R.L. pentru unele activităţi din serviciul de salubrizare din Municipiul Tecuci .
Vizualizati proiectul AICI

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Bibliotecii Municipale „Ştefan Petică” Tecuci.
Vizualizati proiectul AICI

 

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de evaluare a performanţelor profesionale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor a personalului din cadrul Aparatului  Permanent de Lucru al Consiliului Local Tecuci la nivelul anului 2016, 2017.
Vizualizati proiectul AICI

Informări, interpelări, petiții.

– Informare privind raportul asupra activităţii asistenţilor personali pe semestrul II al anului 2017.

-Informare privind adresa înregistrată la Consiliul Local sub nr.258 din 22.12.2017  privind procesul-verbal de negociere nr: 3628 din 20.12.2017 a Societăţii Pieţe  Prest Tec S.R.L. Tecuci.

– Informare privind situaţia studiilor de fezabilitate elaborate între anii 2016- 2017 a Serviciului de Investiţii.

-Informarea înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr. 7551/17.01.2017 a Lichidatorului CONT  EXPERT IPURL Tecuci referitor la Societăţile: Ecogroup Tec S.R.L, Ecoprest Tec S.R.L şi Zooland Tec S.R.L.

– Informarea înregistrată la Primăria Municipiului Tecuci sub nr.329/03.01.2018 privind analiza activităţilor desfăşurate pe anul 2017 de S.P.C.L.E.P. Tecuci.

Scroll Up