Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinara în data de 17.11.2016 de la ora 16:00

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinara, în data de 17.11.2016, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei  Dumbrava Ani Rodica – Proiectul AICI
 2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Croitoru Cezar – Proiectul AICI

 3. Proiect de hotarare privind completarea comisiilor de specialitate nr.3 ”Activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala” si a comisiei  nr.5 ”Administratie publica locala, juridic, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor”- Proiectul AICI
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul III 2016- Proiectul AICI

 5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli prin suplimentare de venituri, si modificarea Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2016 –
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Ecogroup Tec S.R.L. Tecuci – Proiectul AICI

 7. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Zooland Tec S.R.L. Tecuci – Proiectul AICI
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 la Societatea Rampa Rates  S.R.L. Tecuci – Proiectul AICI

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de obiective in vederea organizarii concursului de management la Casa de Cultura Tecuci si Muzeul ”Teodor Cincu” Tecuci si a comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor – Proiectul AICI
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii la Societatea Ecogroup Tec S.R.L. Tecuci – Proiectul AICI

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii la Societatea Ecoprest Tec S.R.L. Tecuci – Proiectul AICI
 12. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 2 la HCL nr.34/27.07.2016 privind aprobarea Programului de activitati culturale al Municipiului Tecuci, aferent semestrului II al anului 2016, astfel cum a fost modificat prin H.C.L.nr.98/30.09.2016 – Proiectul AICI 
Scroll Up