Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară, în data de 15.05.2017, ora 16.00

Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară, în data de 15.05.2017, ora 16.00

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de 15.05.2017, orele 16.00 , în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.103160 din 07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea ”Zone Verzi Tec” S.R.L.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ”Rampa Rateș S.R.L.” Tecuci.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de Societatea ”Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L. pentru serviciile de salubrizare, de administrare a domeniului public și privat din Municipiul Tecuci.

 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de salubrizare prin gestiune directă către Societatea ”Compania de Utilități Publice” Tecuci S.R.L, aprobarea regulamentului serviciului de salubrizare a caietului de sarcini și a indicatorilor de performanță serviciului de salubrizare.

 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune a serviciului public de administrare a cimitirului municipal,aprobarea contractului de concesiune prin gestiune directă către Societatea ”Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L. și a caietului de sarcini.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune a serviciului public de ecarisaj, aprobarea contractului de concesiune prin gestiune directă către Societatea ”Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L., a caietului de sarcini.

 7. Proiect de hotărâre privind aprobare tarife practicate de Societatea ”Piețe Prest Tec S.R.L.” Tecuci pentru prestarea de servicii privind sistemele de securizare, incluzând servicii de dispecerat și servicii de monitorizare video.

 

Pentru detalii despre proiecte, dați click pe titlurile acestora.

Scroll Up