Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință extraordinară în data de 10 martie 2017 de la ora 16.00

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă extraordinară, în data de 10.03.2017, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hulea Mitică.

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T. Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2016.

3.   Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.80/15.09.2016 privind desemnarea reprezentanților  Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de asigurare a calității educației din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tecuci.

4,  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tecuci în Consiliul de Administrație și Comisia de asigurare a calității educației din cadrul Școlii Postliceale ”Carol Davila” din Municipiul Tecuci. 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :”Modernizare drumuri publice în Municipiul Tecuci”.

6.  Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de către Municipiul Tecuci a unei solicitări de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a Obiectivului de investiții: ”Reabilitare străzi Municipiul Tecuci, Județul Galați 15Km, etapa II”. 

7.  Proiect de hotărâre privind  acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de către Municipiul Tecuci a unei solicitări de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a Obiectivului de investiții:”Reabilitare Grădinița nr.1 Tecuci, Județul Galați.

8.  Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de către Municipiul Tecuci a unei solicitări de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a Obiectivului de investiții:”Reabilitare Grădinița nr.12 Tecuci, Județul Galați. 

9.  Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de către Municipiul Tecuci a unei solicitări de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a Obiectivului de investiții:”Reabilitare Grădinița nr.13 Tecuci, Județul Galați.

10.  Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea de către Municipiul Tecuci a unei solicitări de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a Obiectivului de investiții:”Reabilitare Grădinița nr.17 Tecuci, Județul Galați. 

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 a caietului de sarcini parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii cu Societatea Rampa Rateș S.R.L.Tecuci.

12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru preluarea în administrare a bazinului de înot, situat în Tecuci, str.Aleea Ștranului,nr.1. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv  al Societății ”Compania de Utilități Publice Tecuci” S.R.L.(fostă Zone Verzi Tec S.R..L).

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și a grilei de salarizare a personalului societății ”Compania de Utilități Publice Tecuci”  S.R.L. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului provizoriu de prestări servicii publice de salubrizare a U.A.T. Municipiului Tecuci, încheiat cu SC Ecoprest Tec S.R.L.Tecuci.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului provizoriu de prestări servicii publice de salubrizare a U.A.T. Municipiului Tecuci, încheiat cu SC EcogroupTec S.R.L.Tecuci   

Scroll Up