Concurs promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual – U.A.T. Municipiul Tecuci

UAT Municipiul Tecuci organizează concurs în data de 05.09.2016, ora 10.00 în vederea promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual aflat în structura organizatorică a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de participare prevăzute de art. 43 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

 1. La examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare pot participa salariații instituției care au obținut, cel puțin de 2 ori, în ultimii trei ani, calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor individuale.
 2. Să aibă cel puțin 3 ani vechime din gradul sau treapta profesională din care promovează.

EXAMENUL DE PROMOVARE SE DESFĂȘOARĂ CONFORM URMĂTORULUI CALENDAR:

 1. 08.2016 – aducerea la cunoștința publică a condițiilor de participare la examen;
 2. 09.2016, ora 14.00 – susținerea probei scrise;
 3. 09.2016, ora 16.00 – afișarea rezultatelor probei scrise;
 4. 09.2016, ora 10.00 – depunerea contestațiilor la proba scrisă;
 5. 09.2016, ora 12.00 – afișarea rezultatelor după contestații (finale)

DOSARUL DE EXAMEN CONȚINE ÎN MOD OBLIGATORIU:

 1. Cerere de participare la examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare
 2. Copie după fișele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii trei ani
 3. Copie după actul de identitate
 4. Adeverința de la Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane și a Funcțiilor Publice prin care se atestă data promovării.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane și a Funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

BIBLIOGRAFIE:
pentru examenul de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare:

 1. Constituția României, republicată.
 2. Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 3. HG. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Locale.

Document ANUNȚ – Aici

Scroll Up