Concurs pentru Șef serviciu și șef birou (3 posturi) la UAT Tecuci

U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere, vacante, după cum urmează:

• 1 funcţie publică de conducere de Şef Serviciu Comunicare – Registratură;
• 1 funcţie publică de conducere de Şef Serviciu Venituri şi Executare Silită;
• 1 funcţie publică de conducere de Şef Birou Urmărire, încasare, Executare Silită – persoane juridice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

Pentru funcţia publică de conducere de Şef Serviciu Comunicare – Registratură:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
– cunoştinţe operare calculator – nivel minim.

Pentru funcţia publică de conducere de Şef Birou Urmărire, încasare, Executare Silită – persoane juridice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
– cunoştinţe operare calculator – nivel minim.

Pentru funcţia publică de conducere de şef Serviciu Venituri şi Executare Silită:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
– cunoştinţe operare calculator – nivel minim.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 08 februarie 2017, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 20 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
  • 22 februarie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul gestiune resurse umane şi funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, telefon 0372364177.

 

Sursa: posturi.gov.ro

 

 

Scroll Up