Concurs pentru Consilier și referent (3 posturi) la Primăria Municipiul Tecuci

Primăria Municipiul Tecuci, județul Galați, organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier superior din cadrul Compartiment Corp Control Primar;
 • consilier principal din cadrul Compartiment Corp Control Primar;
 • referent III, superior, din cadrul Birou Monitorizare Situaţii de Urgenţă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier superior din cadrul Compartiment Corp Control Primar:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
  • cunoştinţe minime de calculator.
 • consilier principal din cadrul Compartiment Corp Control Primar:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
  • cunoştinţe minime de calculator.
 • referent III, superior, din cadrul Birou Monitorizare Situaţii de Urgenţă:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
  • cunoştinţe minime de calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 mai 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 mai 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 mai 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, Comp. Resurse Umane, SSM din cadrul aparatului de specialitate al primarului, telefon 0372.364.111.

Sursa: posturi.gov.ro

Scroll Up