Concurs ocupare 5 funcții publice UAT Tecuci – 8 și 10 septembrie

Concurs ocupare 5 funcții publice UAT Tecuci – 8 și 10 septembrie

UAT Municipiul Tecuci organizează concurs în perioada 8.09.2015 ora 10.00 – proba scrisă și 10.09.2015 ora 11 – interviul, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante în structura organizatorică a UAT Mun. Tecuci:

– Funcția publică de execuție de consilier superior Compartiment Urmărire proiecte din cadrul Serviciului de Investiții

– Funcția publică de execuție de consilier debutant Compartiment Parc Auto din cadrul Serviciului Investiții

– Funcția publică de execuție de consilier superior Compartiment Monitorizarea asociațiilor de proprietari din cadrul Serviciului Administrarea domeniului public și privat

– Funcția publică de referent de specialitate, grad profesional superior, Compartiment Monitorizare din cadrul Biroului Monitorizare situații de urgență

– Funcția publică de consilier debutant Compartiment Monitorizare din cadrul Biroului Monitorizare situații de urgență

Mai multe detalii și Bibliografia pentru concurs: AICI

Mai multe anunțuri: AICI

U.A.T. Municipiul Tecuci organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior –  Compariment Urmărire proiecte din cadrul Serviciului Investiri;
 2. consilier, clasa I, grad profesional  debutant – Compartiment Parc auto din cadrul Serviciului Investiţii;
 3. consilier, clasa I,  grad profesional superior – Compartiment Monitorizarea asociaţiilor de proprietari din cadrul Serviciului Administrarea domeniului public și privat;
 4. referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartiment Monitorizare din cadrul Biroului Monitorizare situaţii de urgenţă;
 5. consilier, clasa I, grad profesional  debutant – Compartiment Monitorizare din cadrul Biroului Monitorizare situaţii dc urgentă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional  debutant – Compartiment Parc auto din cadrul Serviciului Investiţii:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul ştiinţelor administative, politice sau juridice;
  • cunoştinţe de operare PC: nivel minim.
 • consilier, clasa I, grad profesional  debutant – Compartiment Monitorizare din cadrul Biroului Monitorizare situaţii de urgență:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor administative sau economice;
  • cunoştinţe minime de calculator.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior –  Compariment Urmărire proiecte din cadrul Serviciului Investiri:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginerești;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
  • cunoştinţe minime de calculator.
 • referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartiment Monitorizare din cadrul Biroului Monitorizare situaţii de urgenţă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
  • cunoştinţe minime de calculator.
 • consilier, clasa I,  grad profesional superior – Compartiment Monitorizarea asociaţiilor de proprietari din cadrul Serviciului Administrarea domeniului public si privat:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginerești în domeniul științelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
  • cunoştinţe minime de calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 8 septembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • 10 septembrie 2015, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Municipiul Tecuci, Compartimentul Registratură PF.

Sursa: posturi.gov.ro

Scroll Up