Concurs Consilier (7 posturi) la Primăria Municipiului Tecuci

U.A.T. Municipiul Tecuci, județul Galați, organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional superior – din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate (3 posturi);
 2. consilier, clasa I, grad profesional superior – din cadrul Biroului Achiziţii Publice;
 3. consilier, clasa I, grad profesional superior – din cadrul Compartimentului Administrare Bază de Date;
 4. consilier, clasa I, grad profesional principal – din cadrul Compartimentului Administrare Reţele;
 5. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul Birou Achiziţii Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional superior – din cadrul Serviciului Buget-Contabilitate și din cadrul Biroului Achiziţii Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe ale economiei;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
  • cunoştinţe minime de operare calculator.
 • consilier, clasa I, grad profesional superior – din cadrul Compartimentului Administrare Bază de Date:
  • studii universitare de licenţă absolvite eu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
  • cunoştinţe minime de operare calculator.
 • consilier, clasa I, grad profesional principal – din cadrul Compartimentului Administrare Reţele:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti;
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
  • cunoştinţe minime de calculator.
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul Birou Achiziţii Publice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
  • cunoştinţe minime de calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 aprilie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918 Nr.66, județul Galați, telefon 0372/364.111.

 

Sursa: posturi.gov.ro

Scroll Up