Comunicat de Presă – Primăria Tecuci – 16 decembrie 2016

Comunicat de Presă – Primăria Tecuci – 16 decembrie 2016

Comunicat de presă primit din partea departamentului de comunicare al Primăriei Tecuci. Este prima asumare publică a proprietății site-ului info-tecuci.ro.

Comunicat de Presă

Primăria Municipiului Tecuci promovează toate evenimentele culturale, sociale şi de interes public, respectiv: activităţile Primăriei Tecuci, societăţilor subordonate, intituţiilor de învăţământ, instituţiilor sanitare, serviciile sociale şi de evidenţă a populaţiei. Toate instituţiile care fac parte din U.A.T. Tecuci, au obligaţia să transmită informaţiile care fac obiectul unei ştiri de interes public (evenimente culturale, sportive, educative, sociale, juridice, lucrări în curs, etc.) la adresa de e-mail: comunicare@municipiultecuci.ro

De asemenea, toate instituţiile publice judeţene şi naţionale, pot transmite la adresa de e-mail mai sus menţionată, informări publice ce vizează cetăţenii municipiului Tecuci, din toate domeniile sau segmentele publice (I.S.J., I.P.J, I.S.U., M.A.I., M.Ap.N. etc.).

Toate aceste informaţii vor fi publicate pe site-ul www.info-tecuci.ro, buletin informativ al Primăriei Municipiului Tecuci. Site-ul promovează informaţii de interes public, în afara celor cu un caracter politic sau discrimatoriu.

Primar,
Cătălin Constantin Hurdubae.

Scroll Up