Completarea ordinii de zi a ședinței ordinare a CL Tecuci din data de 27-04-2017, de la ora 16.00

A fost comunicată Dispoziția Nr.578 ce completează ordinea de zi a şedinţei ordinare din data de 27.04.2017, de la ora 1600, cu următoarele  proiecte ale ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru achiziționarea unor bunuri ce aparțin  S.C.Piețe ZoneVerzi S.A, în cadrul procedurii de lichidare.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.114 din 27.10.2016 privind Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Galați, în perioada 2014-2020.”

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apa și canalizare pentru implementarea Proiectului regional dedezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Galați, în perioada2014-2020.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Galați,în perioada 2014-2020.

Scroll Up