Completarea completării ordinii de zi a Ședinței Ordinare a CL Tecuci din data de 23-02-2017 și din nou erată

A fost completată ordinea de zi, după ce anterior au mai fost adăugate proiecte și a fost publicată din nou încă o erata. Desigur, fără a se publica pe blogul Primăriei Tecuci articol separat ci doar simple adăugiri  ale articolului inițial.
Aici  este ordinea de zi inițială. 

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare, din data de 23.02.2017, ora 1600, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru SocietateaPiețe Prest Tec S.R.L.Tecuci.

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  abrogării art.1 alin 2 din H.C.L. nr.59,60,61,62,63,64 din 23.08.2016.

 

–  ERATA  la ph nr.15 de pe ordinea de zi

Scroll Up