ANUNT – LICITATIE PUBLICA DESCHISA inchiriere teren arabil, pajisti, teren curti constructii si inchiriere imobile

MUNICIPIUL TECUCI, cu sediul in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr.66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372364111, fax. 0236.816054, reprezentat legal prin dl. Catalin Constantin Hurdubae cu functia de primar, in calitate de proprietar, organizeaza LICITATIE PUBLICA DESCHISA la data de 29.09.2016, ora 10.00 in vederea inchirierii terenului arabil proprietatea UAT Tecuci, pajisti, teren curti constructii si inchiriere imobile.
Persoane de contact din cadrul serviciului A.D.P.P. – Lucian Gradea – tel. 0725802009

Obiectul lnchirierii il reprezinta:

 1.  Teren arabil lotizat dupa cum urmeaza: T 17- 1,25ha, T26-p95-2,70ha, T 44-p 1460,15ha, T 44-p 14611-0,35 ha., T 50-p 185/111-1,25 ha., T 50-p 18512111-1,05ha., T51-p190/3-0,54 ha., T5211-p 191/111-1, 12ha., T5212-p 193/15-1,00 ha., T5212-pI9212113122,06ha., T5612-pI851111-0,99ha., T70-p 257111-1,00ha., T83-p31211-0,86ha., T9811p46311143-0,50ha.,TI32-p67311134-1,15ha.,Tl60-p93013-1,25ha.,TI6011-0,67ha.,TI60120,83ha.,TI6013-0, 21ha..
  Pretul de pornire la licitatie este de 650 lei/ha/an.
  Taxa de participare la licitatie este de 100 lei.
  Taxa caiet de sarcini 50 lei.
 2. Teren cu destinatie curti constructii, situat in strada Cuza Voda nr.90: lot 1- 965 mp, Lot 2- 965 mp lot 3-955 mp.
  Pretul minim de pornire a licitatiei este de 2,69 lei/mp/luna.
  Taxa de participare la licitatie este de 100 lei.
  Taxa caiet de sarcini este 50 lei.
 3.  Imobil situat in municipiul Tecuci, str. Republicii nr.2, constructie cu suprafata utilii de 85 mp, nr. cadastral 100210- Cl – spatiu comercial
  Pretul de pornire 16,09 lei mp/luna
  Taxa de participare la licitatie 100 lei
  Taxa caiet de sarcini 50 lei.
 4. Imobil situat in municipiul Tecuci, Parc Alexandru loan Cuza, constructie cu suprafata utila 158 mp, nr. cadastral 105388 – Cl-spatiu comercial
  Pretul de pornire 16,09 lei mp/luna
  Taxa de participare la licitatie 100 lei
  Taxa caiet de sarcini 50 lei.
 5. Inchiriere pajisti dupa cum urmeaza: T 55-18,00 ha, T57-16ha,T54-5,47ha, T70-20,77ha, T73-22,85ha, T74-31,94ha, T51-8 ha, T149-5,92ha, Tl 50-43, 64 ha, TI02-3,09 ha, T103-42,82ha, TI60-11,40 ha, T132-1, 54ha, T134 coasta -10,21ha, T135 P 70011-80,42 ha, T
  107 P 517 -23,44ha, T137 P 706-21,70ha, Tl04 -1,93 ha, TI05 P 510-1, 92ha, TI06P513-10,72ha, T135P70311-4,06ha, T138P71O-29,40ha, T22-14,25ha(pe Driigiinesti), T160colonei-9,64ha(pe Munteni), T 47 P 158/&-1,85 ha;
  Pretul de pornire 162 lei/ha/an
  Taxa de participare la licitatie 100 lei
  Taxa caiet de sarcini 50 lei.

Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:

 • au debite fata de Municipiul Tecuci;
 • sunt in litigii cu Municipiul Tecuci;
 •  au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au incheiat contract cu Primaria Municipiului Tecuci.
 • nu fac dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini, taxei de participare si a garantiei de participare. ( in cazul in care plata nu se face la casierie, daca valoarea acestora nu se regaseste in conturile primariei acestea nu se considera achitate).
  Data limita pentru solicitarea clarificarilor este de 23.09.2016.
  Locul si data limita pentru primirea ofertelor:
  sediul Primariei municipiului Tecuci, registratura primariei, pana la data de 29.09.2016, orele 9.00.
  Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise:
  sediul Primariei Tecuci, in data de 29.09.2016, orele 10.00. Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar.
  Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre Comisia de solutionarea contestatiilor din Primaria municipiului Tecuci, cu sediul in Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, tel. 0372.364111 fax 0236.816054.
  Data transmiterii anuntului de licitatie este 01.09.2016.
  La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE.
  Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru 0 perioada de 60 de zile de la data depunerii ofertelor.
  Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele 10.00 – 12.00 , serviciul ADPP din sediul Primariei Tecuci.

Anunt – varianta pdf – AICI

 

Scroll Up