Anunț dezbatere publică Proiect de hotărâre aprobarea documentatiei PUD Construire spatiu commercial, str.Pietii, nr.1

Anunț dezbatere publică Proiect de hotărâre aprobarea documentatiei PUD Construire spatiu commercial, str.Pietii, nr.1

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia public locala, U.A.T.Municipiul Tecuci supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei PUD Construire spatiu commercial, str.Pietii, nr.1
Proiectul poate fi studiat la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, in cadrul Directiei Arhitect Sef cat si pe internet la adresa www.municipiultecuci.com la sectiunea Consiliul Local \ Dezbatere Publica,  sau pentru a vizualiza documentul clic AICI
Dezbaterea va avea loc în Sala de sedinte a U.A.T. Municipiul Tecuci în data de 12.08.2016, orele 10 °°.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice,vor fi depuse pana in data de: 25.08.2016 la sediul U.A.T. Municipiul Tecuci, compartimentul Registratura PF , PJ, transmise la nr. de fax. 0236816054, sau în format electronic, la adresa de e-mail registratura@municipiultecuci.com
Materialele transmise vor purta menţiunea Recomandare la proiect de act normativ. Aceasta documentatie tehnica este necesara conform prevederilor Legii 350/2001.
Sursa: municipiultecuci.blogspot.ro
Scroll Up