2 august 2016, ora 16.30 – Ședință de Îndată a Consiliului Local Tecuci

Convocarea Consiliului local Tecuci în şedinţă de indata, în data de 02 .08.2016, orele 16.30, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi:

 1.Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului U.A.T Municipiul Tecuci in adunarea generala a asociatilor, la societatea ZONE VERZI Tec S.R.L.
2.Proiect de hotarare privind desemnarea in functia de Administrator/Director General al Societatii ZONE VERZI TEC S.R.L., a d-lui IONITA FLORIAN
3.Proiect de hotarare privind acordul asociatului U.A.T Municipiul Tecuci, prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci privind revocarea d-lui URSU STEFAN din functia de administrator/director executiv al Societatii ,,RAMPA RATES” S.R.L. TECUCI.
4.Proiect de hotarare privind acordul asociatului U.A.T. Municipiul Tecuci, prin organul sau deliberativ Consiliul Local Tecuci privind desemnarea d-lui VOINEA IONUT in functia de administrator/director general al Societatii ,,Rampa Rates” S.R.L.Tecuci.
5.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Tecuci in  Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal  ANTON CINCU din Tecuci.
6.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli, prin suplimentare de venituri si redistribuirea unor fonduri intre unitatile de invatamant  din Municipiul Tecuci, pe anul 2016.
DISPOZIŢIA Nr. 333 din 02.08.2016, privind Convocarea acestei ședințe, poate fi consultata AICI
Scroll Up